Zem sitiena 87 pāru kāzu diena un Latvijas gods!

bilde 2

Nedēļas nogalē, 11. – 14. februārī Jēkabpils apkaimē plānots pasaulē nebijis pasākums – vienlaikus gaisā pacelsies ap 30 dažāda kalibra gaisa baloni un tajos jā vārdu viens otram teiks 87 pāri.
Tiks reģistrēts Ginesa rekords – lielākais lidojumā gaisa balonā salaulāto pāru skaits.

Tikmēr sabiedriskās organizācijas, kam rūpe par šo sportu, zvana visos zvanos, lai signalizētu tuvojamies briesmas.
Realitāte draud pārvērst šos svētkus par skumjāko mīlas stāstu  laimīgajiem pāriem, graut Latvijas tēlu pasaulē.

Piedalīsies piloti no Latvijas un vēl vismaz 6 valstīm. Nesavtīgi – tikai miera un mīlestības vārdā! Tā apgalvo Sky Amazons – pasākuma organizatori. Centos izprast iemeslus, kādēļ Latvijas gaisa balonu sporta savienība (LGBSS) un Latvijas Aeroklubs (LAK)  skaļi un kategoriski norobežojas no šī pasākuma. Atklājas ļoti nepievilcīgi fakti – mānīšanās un laipošana ik uz soļa.

 

Ieguglēju Love Cup 2016, sāku pētīt pieejamo informāciju, bet.. kas tad nu? Vadošā ziņa – Latvijas Gaisa balonu sporta savienība, Latvijas Aeroklubs, Pasaules gaisa sporta federācija (FAI) nav izsniegusi sankciju šim sporta pasākumam.

LGBSS Valde vienbalsīgi nolemj: neveikt aktivitātes saistībā ar pasākumu “Love Cup 2016”, neatbalstīt šo gaisa balonu pasākumu;

LGBSS Valde norobežojas no jebkādas atbildības saistībā ar pasākuma „Love Cup 2016” organizēšanu un norisi.

Visas minētās ir sabiedriskas organizācijas, kuru sankcija pasākumu organizēšanā formāli nav nepieciešama.
Tomēr nenoliedzams ir fakts, ka biedrības tiek organizētas ar mērķi – popularizēt, organizēt un atbalstīt savu – gaisa balonu sportu. Taču šeit – gluži pretēja nostāja – neatbalstām, norobežojamies..

Ir tiesības uzraudzīt, bet netiek tam klāt..

Diemžēl, Latvijas sporta pasaule ne bez domstarpībām starp sportistiem un federācijām.

Pasākuma pievilcība milzīga, loģiski, ja kārtējo reizi nav varējuši ko sadalīt.

Lasu sīkāk. Jēkabpils pilsētas izsludinātajam iepirkumam par pasākumu „Gaisa balonu ziemas festivāls „Love Cup 2016” (identifikācijas numurs: JPP 2015/57) norādītais CPV klasifikācijas kods – 92620000-3 liecina par pakalpojumu, kas saistīts ar sportu. Tātad – aviācijas sportu.

Tieši tā, saskaņā ar publiskoto informāciju, LAK klasificē šo sporta pasākumu.

LAK ir sporta federācija, kurai deleģētas tiesības vadīt un koordinēt darbu visos aviācijas sporta veidos Latvijā, pārstāvēt Latviju Starptautiskajā Aviācijas Sporta federācijā. Tomēr apjomīgā festivāla organizatori – biedrība Sky Amazons šo faktu izraudzījušās ignorēt un par gaidāmo pasākumu LAK vispār neinformēt.

Arī šo tīri cilvēcīgi var saprast, jo Sky Amazons līderei Ingai Ūlei (toreiz Igaunei) ir nepatīkama sadarbības pieredze ar LAK. Dažāda rakstura pārkāpumu dēļ, Ūles kundzei nācies šo biedrību pamest.

Un nu sākas cilpošana.

Gluži kā baltais zaķis ziemā, cerībā, ka uz sniega baltuma nav pamanāms, Sky Amazons met vienu cilpu aiz otras – viss mīlestības vārdā.

Sākotnējais aviācijas sporta pasākums Latvijas Civilās aviācijas aģentūrā tiek pieteikts nu jau  kā aviācijas skate.

Jautātas par pasākuma statusa maiņu, organizatores gan mēģina skaidrot, ka sporta pasākumi tikšot realizēti uz zemes, skatītāju uzmundrināšanai un nodarbināšanai. Balti šie diegi.

Nākamā cilpa.

Pasākuma afiša vēsta, ka trīs dienas – 11., 12. un 13. februārī debesīs pacelsies 30 un 15
baloni vienlaicīgi. Svētku kulminācija – 14. februāris, kad tiks reģistrēts Ginesa rekords

” Lielākais vienlaikus lidojumā gaisa balonā salaulāto pāru skaits”. Sākumā plānoto 50 pāru vietā nu jau parādās skaitlis – 87!

Saprotams, ka pirmo trīs dienu lidojumi  atbilst mūsu priekšstatam par aviācijas skati.

Tomēr šiem priekšstatiem pilnīgi neatbilst 14. februāra plānotie lidojumi, kad vienlaicīgi gaisa balonā grasās pacelties teju 30 cilvēku!

Te nu es lūdzu visu vareno, lai nepieļauj organizatoru neprātu un pārgalvību, uzņemoties risku, bezbailīgi pārkāpjot normatīvo aktu ierobežojumus, paļauties uz pliku – varbūt paveiksies!

ES Regulas strikti nosaka, ka aeronavigācijas skatē uz gaisa kuģa borta nedrīkst atrasties vairāk kā 4 cilvēki. Tāpēc ir pilnīgi saprotamas gaisa balonistu federācijas un LAK bažas. Organizatori skates laikā 4 cilvēku vietā grasās pacelt 30!

Atbildot uz Anglo Baltic News (ABN) jautājumiem, CAA vecākā juriskonsulte Inga Prancāne paskaidro sekojošo.

“Skates organizators – biedrība Sky Amazons savā iesniegumā nav norādījusi, ka tiek plānots veikt komercpārvadājumus. Izdodot aviācijas skates atļauju atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.819 “Noteikumi par atļaujas izsniegšanu aviācijas skates organizēšanai un norisei un aviācijas skates organizēšanas un norises kārtību”, Civilās aviācijas aģentūras kompetencē nav vērtēt minēto faktu.”

Slēptā cilpiņa.

Tikmēr mediju telpā izskan Ingas Ūles apgalvojumi, ka piloti no dažādām valstīm (Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Polijas, Čehijas, Slovākijas u.c. ) uz pasākumu dodas ne dēļ sporta, ne dēļ pat vissimboliskākās samaksas, bet, lai vienotos kopīgā lūgšanā – klātienē un internetā PRET KARU, par MĪLESTĪBU. Skaisti!

Tomēr allaž atrodas ļaudis, kuri droši zina teikt – visas pasākumā iesaistītās pašvaldības par saviem līdzekļiem uzņem festivāla dalībniekus, uztur tos un finansē lidojumus. Te nu vairs nav žurnālistu kompetence, bet gan tiesībsargājošo institūciju darbs. Tādu īlēnu būs pagrūti maisā noslēpt.

Dīvainu cilpu izmet arī Civilās aviācijas aģentūra.

Saskaņā ar iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu Nr. 819 7. punktu, lai saņemtu Civilās aviācijas aģentūras aviācijas skates atļauju, aviācijas skates organizētājs ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms plānotās aviācijas skates iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu, tam pievieno aviācijas skates dalībnieku (personu, kuras piedalās attiecīgās aviācijas skates pasākumu paraugdemonstrējumos) sarakstu.

Skates organizatori šādu atļauju ir saņēmuši 2016. gada 3. februārī (Nr. 01-8/105), un tajā melns uz balta rakstīts “ – līdz 2016. gada 11. februāra plkst. 13.00 (vietējais laiks) iesniegt valsts aģentūrā “ Civilās aviācijas aģentūra” gaisa kuģu, kas piedalās aviācijas skatē, un aviācijas skates dalībnieku sarakstu.” Parakstījis CAA Aeronavigācijas daļas vadītājs Māris Čerņonoks.

Izrādās, ka Ministru kabinets paģēr vienu kārtību, bet M. Čerņonoks citu. Miera un mīlestības vārdā arī viņš uzticas pasākuma organizatoriem un, neredzot ne gaisa kuģu sarakstu, ne dalībnieku vārdus un kvalifikācijas atbilstību, pretēji likumdevēja gribai – izsniedz atļauju!

Gatavi apmuļķot arī Pasaules Ginesa rekordu biroju Londonā.

Esmu gana daudz stundu pavadījusi gaisa balonā, lai saprastu, cik neprognozējams ir šis pasākums. Sarunās ar vairākiem Latvijas gaisa balonu pilotiem pārliecinājos, ka februāris Latvijā ir visnelabvēlīgākais mēnesis meteoroloģisko prognožu ziņā. Piloti visi kā viens pauda pārliecību, ka lidojumi nevar būt iespējami. To labi apzinoties arī Sky Amazons dāmas.

Neraugoties uz to, pārliecība par pasākuma veiksmi ir nesatricināma.

Mēģinu iedomāties 87 laimē starojošus pārus, kuri, drebinoties aukstumā, veras debesīs un mēģina sagaidīt priecīgo ziņu – jūsu sapnis tūlīt piepildīsies, kāpiet grozā, celieties debesīs un reģistrējiet laulību!

Apzvanīju vairākus drosminiekus.

Izrādās, ka visi atlasītie pāri dalībai Ginesa rekorda reģistrēšanai ir sadalīti pēc laikiem, 14. februārī, sākot no plkst. 8.00 Jēkabpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā un reģistrēs savu laulību uz zemes, nevis debesīs! Tieši uz zemes atskanēs liktenīgie vārdi “ Latvijas Republikas vārdā pasludinu jūsu laulību par noslēgtu” , un Laulību reģistrā tiks ievadīts reģistrācijas numurs. Pēc laulības noslēgšanas, tiks izsniegta apliecība un tās kopija, ko iesniegt Ginesa rekorda komisijai.

Gaisa balonu grozos tiks piedāvāta (ja lidojums būs iespējams) vieta tikai jaunlaulātajiem, laulību liecinieki grozos netiks,tā vietā pāri būs liecinieki cits citam. Arī amatpersona tiks vizināta, lai nu tās Ginesa prasības kaut necik tiktu izpildītas. Gredzeni, šampanietis, skūpsti.. kā filmā. Tomēr patiesībā – laulību imitācija, ne juridiska fakta pasludināšana.

Organizatori pāriem solījuši, ja nu nekā nebūs iespējams lidojums, tad pilnīgi noteikti pacelšot šos grozā piecus metrus virs zemes – atsaitē. Balonistiem šo lasot, vajadzētu skarbi iesmieties – atsaite ir stipri sarežģītāka procedūra kā balona lidojums. Tai nepieciešami īpaši laikapstākļi.

Tātad, iznāk, ka atvēziens uz mānīšanos ir varen drosmīgs. Lai saturās Pasaules Ginesa rekordu centrālais birojs Londonā! Latvieši nāk!

 

87 x 2 laimē pukstošas sirdis 14. februārī gaidīs brīnumu. Viņu laulība tiks noslēgta. Par to nav šaubu. Nav šaubu arī par to, ka virs šo ļaužu medus mucas jau ir pacelta diezgan liela, melna darvas karote. “Sky Amazons” to zin, es to zinu, tagad arī Tu, mans lasītāj.

Liesma Kalve,

Portāls Anglo Batic News

 • Jurij

  Jā, ja palasa internetā par piloti Ingu Igauni (tagad Ūle) un Sky Amazons, tad mati ceļas stāvus. Turklāt, viņa par šo pasākumu paņēmusi ~45 000 EUR – tā neko sev, bizness ar augstu riska pakāpi! …

  Cik sapratu, ir baloni Latvijā kas ar galvu draudzējas un te nepiedalīšoties. Un pareiza attieksme!

  Mīļie, laulājaties! Taču atbildīgi un normāli. Šarlatāni ir visur

  • Gailis

   jā, Gint, grūti Tev….

 • Ieva

  Lāsmu! Laulāsies 50 pāri un visos balonos būs max pieļaujamais cilv. skaits! Nevienā netiks uzņemti papildus cilvēki!
  Pati esmu lieciniekos vienam no pāriem.

 • Mālu Pāķis

  Liesma Kalve labāk varētu pamācīt kā ar māla granulu ražošanu izkrāpt gandrīz miljonu EUR ES fondu naudu, nevis te cepties par lietām, no kā pilnīgi neko nesaprot un akli klausās, ko viens klauns viņai piežužina pilnas ausis un jautājumus priekšā uzraksta…. Tavs draugs un lielais sporta specialists ir tik ļoti apsēsts ar Ingu, ka ieraugot viņu vienkārši sāk jukt prātā!

  • skumji

   Un šis lielais sporta speciālists vārdā Gints ir sagrāvis visu gaisa balonu sportu Latvijā. Vēl ar putām uz mutes mēģina piežmiegt jebkādas aktivitātes ko kāds cits vēlas un dara šajā jomā.

 • Kvalitāte

  Dzeltenās preses kvalitātes raksts.

 • Neveikls jautājums

  Neveikls jautājums Liesmai Kalvei
  Jūs rakstāt, ka “LAK ir sporta federācija, kurai deleģētas tiesības vadīt un koordinēt darbu visos aviācijas sporta veidos Latvijā, pārstāvēt Latviju Starptautiskajā Aviācijas Sporta federācijā.”
  Kāpēc LAK un LGBSS Ginta Gaiļa vadībā nav varējuši noorganizēt 2015. gadā Latvijas čempionātu gaisa balonu sportā, lai tiešām veicinātu šī sporta veida attīstību Latvijā un pilotu sportisku konkurenci?
  Kāpēc 2016. gadā, saskaņā ar LGBSS mājas lapā pieejamo informāciju, pat netiek plānots organizēt Latvijas čempionātu?
  Paldies, ar nepacietību gaidīšu atbildi!

 • ieteikums

  Tīrākā nomelnošanas kampaņa.
  Kāpēc LAK un GBSS kas tik asi iestājas pret šo pasākumu paši nespēj uzorganizēt sakarīgus pasākumus? Ja pat pēdējā Latvijas čempionātā 2014.g. piedālījās vairs tikai 5 Latvijas piloti no 7 dalībniekiem? Salīdzinot, ka agrāk bija vairāk kā 20 dalībnieku. Varbūt vajag jaunu biedrību un vadību, lai šis sarežģītais un grūtais sports tiešām varētu attīstīties un notiktu godïga un sportiska konkurence starp pilotiem?
  Šeit pierādījums, ka ir cilvēki, kas tomēr var un prot organizēt šādus pasākumus.

 • LB

  Ar to enerģiju un laiku, kas patērēts, cepot šo samazgu rakstu, ar elektrību varētu apgādāt vismaz ciemu Āfrikā. Un vismaz 2 nedēļas.
  Visvienkāršāk tiešām ir nozākāt cita darbu, bet pašam sēdēt dīvānā un nedarīt neko.
  Bet pasākums notiek, un cilvēkiem ir prieks! Tas arī ir vissvarīgāk – vairot labo, pozitīvo un priecīgo. Kā saka – suņi rej, bet karavāna iet tālāk! Lai Jums, Liesma, gaišāks skats uz dzīvi un spēja saskatīt labo!

 • pārdomas

  veca balonista domas – Gints balonismu ir pavirzījis uz priekšu, nemaz nav salīdzināms ar priekšgājēju Dukšti, kas to vien jēdza, kā vazāties pa sacensībām un ieņemt pēdējās vietas, par citiem nedomājot. Ginta laikā cilvēkiem tiek atbalsts startam starptautiskā arēnā. Iepriekšējie komentāri izskatās pēc Dukštes atbalstītāju un Ivara Grīnberga darba , – ne Dukšte ne Grīnbergs ne pati slavenība Ūle nav avio sportisti, – pļurinātāji vien , bet dikti gribās … Patiesības pēc jāatzīmē , ka Dukšte laikam idiotismā 14 datumā nepiedalījās , toties jaunizceptā pilotprincese ar balonu Latvija gan bija redzama. Nu un kur tad vēl mūžīgi lokanais lmt jaunā balona pilots – tas jau visam palieksies apkašā, visi balonisti to zin. Ir cilvēki – ir viedokļi.un žurnāliste ir tik maigi uzrakstījusi , ka maigāk nevar . būtu derējis stiprāk rakstīt, lai otrs tāds visu pārkāpjošs balonpasākums nevienam prātā neināk

Apskati arī citus rakstus par sekojošajām tēmām: