Satversme neuzliek ģeogrāfiskas robežas Latvijas tautai. Pirmā saruna

pinto
Foto: la.lv

Vēl pirms  dažiem gadiem jūs strādājāt ārlietās, starptautiskajās organizācijās. Tagad esat sabiedriskās organizācijas Eiropas Latviešu apvienības vicepriekšsēde un māmiņa diviem bērniem. Kāpēc mainījāt nodarbošanos?

Patiesībā nekad neesmu bijusi Ārlietu ministrijas darbiniece. Latvijas Universitātē ieguvu juristes diplomu. Darbu starptautiskajās organizācijās sāku patstāvīgi, piedaloties Eiropas Savienības konkursos, esmu pati vērusi durvis un lauzusi ceļu Eiropas iestāžu “džungļos”(smejas). Briselē sāku strādāt jau 2003. gadā, gatavojot Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Studēju cilvēktiesības Venēcijā un Strasbūrā, Tad strādāju ANO – Ženēvā un Ņujorkā, piedalījos vēlēšanu novērošanas misijās Āfrikas valstīs. Uz gadu atgriezos Latvijā un strādāju Tiesībsarga birojā. Tad man piedāvāja darbu Briselē, Eiropas Savienības Ģenerālsekretariāta Ārlietu departamentā par ārlietu ģenerāldirektora palīgu krīžu risināšanas un cilvēktiesību jautājumos. Tur paliku no 2008. līdz 2012. gadam, piedalījos Eiropas ārlietu dienesta veidošanā un biju šī dienesta ģenerālsekretāra palīgs.

Un tad mīlestības vārdā devos uz rāmo Luksemburgu līdzi savam vīram, kurš ir Luksemburgas diplomāts. Šeit kļuvu par tulkotāju un arī par māmiņu un iesaistījos Luksemburgas Latviešu biedrības darbā.

Aizgājāt no darba Eiropas Komisijā?

Joprojām strādāju, bet tulkošanas darbs ir daudz mierīgāks, nekā iepriekšējais darbs, un ar laiku idejas un enerģija izlauzās sabiedriskajā darbā. Satiku šeit daudz interesantu un radošu latviešu, mums bija prieks kopā radīt idejas un tās īstenot. Cilvēki šeit ir pieraduši darīt lietas paši savām rokām, ir ļoti eiropeiski noskaņoti jo redz gan Eiropas institūciju darbu, gan to, kā dibinātājvalsts Luksemburga, neskatoties uz to, ka ir maza valsts un vēsture ir sarežģīta, ar tālejošu vīziju un pārdomātu politiku var kļūt par labklājīgu, sociāli drošu un tiesisku valsti īsā laikā. Tas iedvesmo – ka nav mazu valstu, ir tikai mazas domas. To, cik lieli ir mūsu darbi, nosaka mūsu spējas skatīties nākotnē, atrast partnerus un būt drosmīgiem.

Kur jūs vairāk jūtaties kā mājās – Luksemburgā vai Latvijā?

Es mājās jūtos Eiropā. Mājas ir tur, kur ir sirds, kur ir mani tuvinieki – vecāki, māsas un brālis, mans vīrs un bērni, vīra ģimene. Māju sajūta manuprāt nav ģeogrāfiska, bet tā ir saistīta ar cilvēkiem, vietām un lietām. Latvija man ir ļoti svarīga gan emocionāli, gan tādēļ, ka es vēlos, lai tā būtu ne tikai valsts , kuru es mīlu, bet arī valsts, ar kuru es lepojos. Es vēlos būt daļa no tiem cilvēkiem, kuri pieliek savu roku, aktīvi iesaistās tādas Latvijas veidošanā, ar kuru mēs visi varam lepoties.

No kuras Latvijas puses jūs esat?

Esmu uzaugusi Jelgavā. Bērnības vasaras pavadīju Sēlijā, tur dzīvoja mani vecvecāki. Tēva saknes ir Latgalē, bet mammas dzimta ir no Jaunpiebalgas.

Kādas ir jūsu nodarbes brīvajā laikā?

Man patīk dziedāt saviem bērniem šūpuļdziesmas. Viņi klausās un dzied līdzi un mēs dziedam par div’ dzelteniem kumeliņiem.

Katru dienu pukstens trijos paņemu bērnus no dārziņa,  un mēs kopā ejam pastaigās pa parkiem, vērojam putnus un es mācu bērniem viņus atpazīt, mācu dažādu lapiņu izskatu un nosaukumus – mācu latvieša izpratni par dabu. Ejam peldēt, ejam barot zirdziņus. Tā tās dienas mums paiet. Cita brīvā laika man gandrīz nav, jo daudz aizņem visas latviešu lietas. Ja kādu daļu atvaļinājuma pavadu Latvijā, ņemu bērnus līdzi, lai viņi var būt kopā ar maniem vecākiem, bet mēs bieži braucam arī uz Portugāli pie vīra vecākiem. Smejamies, ka savā ģimenē izdzīvojam Eiropu, jo vīrs ir no pašiem Eiropas dienvidiem, bet es – no ziemeļiem. Esam satikušies un dzīvojam Eiropas sirdī, un bērniem ir abas pases. Mūsu bērni ir īsti eiropieši – viņiem ir gan dienvidnieciskais temperaments, gan ziemeļnieciskais spīts un vienlīdz labi garšo gan okeāna zivis, gan cūciņ’(smejas).

Vai mājās Luksemburgā runājat latviešu valodā?

Mans vīrs runā luksemburgiešu valodā, es ar bērniem sarunājos latviešu valodā, bet mani vīra vecāki runā portugāliski, jo ir portugāļi. Mēs ar vīru sarunājāmies franču valodā. Bērni labi runā latviešu valodā, mēs lasām grāmatiņas, viņi apmeklē latviešu skoliņu. Vīrs arī runā kā četrgadīgs latvietis (smejas).

Kāpēc nolēmāt piedalīties konkursos Eiropā un strādāt starptautiskajās institūcijās? Juristam darba netrūktu arī Latvijā.

Mani vienmēr ir bijis svarīgi saprast, kas atrodas soli tālāk par deguna priekšā notiekošo. Man vienmēr ir gribējies redzēt lielo kopainu, skatīties uz dažādām lietām arī no citas puses. Jau skolas laikā es sāku aktīvi mācīties valodas, jo vēlējos gan lasot, gan ceļojot redzēt, kā cilvēki dzīvo citur, ko mēs varam no tā mācīties, kā varam veidot savu dzīvi sasaistē ar citām valstīm. Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai ir vērtīga iespēja arī šajā ziņā – izmēģināt, ko nozīmē strādāt dažādajā daudzu valodu un daudzu kultūru Eiropas valstu kolēģu lokā. Runājot par tālākajām manām gaitām, iespējams, zīmīgi ir tas, ka izvēlējos studēt cilvēktiesības, nevis konkurences vai nodokļu tiesības. Manuprāt tas, ar ko viss sākas un beidzas, ir cilvēks, un, cik lielā mērā mēs spējam pasargāt cilvēka cieņu, dzīvību, veselību un cilvēka iespējas iesaistīties savas dzīves veidošanā, ir pats svarīgākais. Izvēlējos šādu, nekomerciālu jomu un nevienu brīdi neesmu to nožēlojusi. Visās dzīves peripetijās, gan politiskajos samežģījumos, gan ikdienas sarežģījumos – ja mēs paturētu prātā, ka valsti veido cilvēki, un ja cilvēka cieņa, dzīvība un iespējas brīvi izteikties tiktu sargātas, tad lielu daļu no kļūdām būtu izdevies novērst.

Bieži vien ne tikai Latvijā izskan viedoklis, ka ar cilvēktiesībām nereti tiek pārspīlēts. Proti, vienmēr tiek uzmanīts, lai likumpārkāpēja tiesības tiktu ievērotas, bet cietušo un upuru tiesības ir “pēc tam”. Citiem vārdiem sakot, noziedzniekiem tiesības ir vienmēr, bet pārējiem tās vēl jāpierāda.

Tur jau tā lieta, ka ikvienam no mums ir pamattiesības, bet mums ir arī pienākums respektēt citu cilvēku tiesības. Valsts uzdevums ir nodrošināt to, lai mums visiem ir drošs pamats zem kājām. Domāju, ka Latvijā šī saasinātā uztvere, ka cits ir tiesīgāks par mani, lielā mērā ir balstījusies uz to, ka cilvēkiem ikdienā netiek radīta sajūta, ka par viņiem ir padomāts, ka par viņiem tiek gādāts. Dzīve Latvijā nereti ir bijusi kā cīņa par izdzīvošanu pat tādās vietās un lietās, kur tas nebūtu jādara. Piemēram, tā pati veselības aprūpes sistēma, kurā tagad tiek noteikts, ka cilvēki tiks šķiroti pēc tā, vai viņiem būs vai nebūs tiesības saņemt medicīnisko aprūpi, atkarībā no tā, vai cilvēks būs vai nebūs maksājis īpašu nodokli. Cerams, ka nenonāksim līdz tam, ka pēc šiem pašiem pincipiem strādās arī ugunsdzēsēji, policisti vai mūsu armija. Ir noteiktas pamatlietas, kurās valstij ir jādod pamats zem kājām ikvienam. Un tas ir ne tikai gadījumos, kad izdarīts noziegums, cilvēki ir jāpasargā ikdienā no vardarbības ģimenēs, kur Latvijai ir augstākie rādītāji Eiropas Savienībā. Latvijā trūkst regulējuma, lai aizsatgātu upuri ikdienišķā situācijā. Tas viss rada sajūtu, ka cilvēktiesības ir tikai tukši vārdi, lai gan patiesībā tas tā nav. Jāsāk ar to, ka tiek sakārtotas pamatlietas, lai cilvēki neskatītos viens uz otru kā konkurenti tiesībās un iespējā justies drošiem par nākotni, bet raudzītos uz otru cilvēku kā uz partneri, iespējamo domubiedru un kopīgi varētu iestāties par savām  tiesībām.

Kādēļ jūsuprāt zināmai cilvēku grupai Latvijā ir tik krasa un negatīva nostāja pret Stambulas konvenciju?

Domāju, ka tā ir manipulēšana ar cilvēku bailēm un neizpratni par juridiskiem dokumentiem. Tas ir dūmu aizsegs, kurā likt cilvēkiem strīdēties par dažādām iedomātām baisām ainām tā vietā, lai pievērstos patiešām lielām problēmām, kuras Latvijā varētu kopīgi risināt. Piemēram, nupat atkal uzvirmojušie jautājumi par korupciju mūsu valsts pārvaldē, par milzīgo nevienlīdzības plaisu  un nabadzību mūsu sabiedrībā, par to pašu vardarbību ģimenē, kas patiesībā apdraud mūsu tautas nākotni. Ir daudz vieglāk runāt saukļos, ka Stambulas konvencija vai Brisele, vai kaut kādi mistiski sorosīti ir ļaunums, par ko mums ir jāzina. Daudz grūtāk ir sakārtot šīs fundamentālās lietas. Cilvēku piekļuve veselības aprūpei vai demogrāfijas jautājumi ir ļoti sarežģīti. Vieglāk ir ģimenei piešķirt pabalstu, nekā vērsties pret vardrabību ģimenē, nekā ārstēt AIDS, kas Latvijā jauniešu vidū ir visaugstākajā līmenī Eiropas Savienībā. Izraujot no pagultes kādu bubuli un nometot to saplosīšanai šajā cirkā, mēs vienkārši tiekam izmantoti kādā politiskajā spēlē tā vietā, lai savu enerģiju veltītu pamatlietu sakārtošanai.

Bailes no svešā, nezināmā ir pirmatnējas un instinktīvas, tās ir daļa izdzīvošanas cīņas, saka zinātnieki.

Jēdzieni “savējais” un “svešais” manuprāt pārāk bieži tiek izmantots mūsu izpratnē par pasauli. Nereti to var izjust pat starp tautiešiem, kad par svešiem tiek saukti mūsu pašu latvieši, kuri nedzīvo Latvijā, bet dažādu iemeslu dēļ uz laiku vai pavisam izvēlējušies dzīvi turpināt ārvalstīs. Šis svešāduma kults liedz mums saskatīt kopīgo, kopīgi strādāt Latvijas labā. Interesanti ir redzēt to, ka diasporas vidū šis savējā un svešā pretnostatījums kļūst citādāks. Mēs veicām pētījumu 2016. gadā par latviešu pilsonisko līdzdalību. Viens no jautājumiem bija par to, ko diasporas un arī Latvijā dzīvojošie uzskata par lielākajiem draudiem Latvijas pastāvēšanai vidējā termiņā. Ja Latvijā sabiedriskās domas aptaujās šie draudi viennozīmīgi bija saistīti ar Krievijas radītajiem riskiem, ar migrācijas krīzi un vērtību pārlieku liberalizēšanu, saistītu ar attieksmi pret svešādo, tad aptaujā diasporā cilvēki kā pirmo draudu norādīja Latvijas veselības aprūpi un sociālās nodrošināšanas sistēmas nesakārtotību. Interesanti, ka Latvijā vērtību liberalizēšanās jautājumi bija ļoti svarīgi, bet Eiropas latviešu atbildēs drīzāk bija bažas par to, ka Latvijā riskus rada pārlieks konservatīvisms, neiecietība pret cilvēkiem, nevis liberalizācija. Dzīve ārpus Latvijas liek vēlreiz pārvērtēt to, kas tiešām ir būtiski mūsu valstij, ļauj mums iepazīt dažādību ikdienā. Parasti bailes ir no tā, ko mēs nepazīstam. Tiklīdz ikdienā esi saticis cilvēkus, kuriem ir cita ticība, cita ādas krāsa, cita  valoda, cita orientācija, pārliecība un kultūra, kļūst daudz vieglāk saviem aizspriedumiem pārkāpt, bailes atkāpjas, jo “svešais” ir ieguvis cilvēka seju, tas vairs nav abstrakts un bīstams.

Latvijā jēdziens “liberālisms” ir padarīts par ļaunuma sakni, par visa bezmaz nešķīstā iemiesojumu, kas nes iznīcību.

Manuprāt nav jāņemas ar šo jēdzienu, bet ir jāturas pie cilvēcības un labestības. Šie vārdi daudz ko ietver un pasaka attieksmē vienam pret otru. Mums jāatceras, ka otrs ir cilvēks. Tāpat kā ir pieklājīgi atbildēt ar sveicienu cilvēkam, kurš ir pasveicinājis tevi, tāpat arī labestība ir jāatdod atpakaļ, ja cilvēks mums to sniedz. Ja ievērojam šīs lietas, tad saukļi par konservatīvismu vai liberālismu kļūst mazsvarīgi.

Ir vecs teiciens :”Kur divi latvieši, tur trīs partijas”. Vai tā notiek arī diasporā, ka katrs vēlas būt tas īstākāis un pareizākais latvietis un visu zina vislabāk?

Nu, mēs katrs sevī esam īstais un pareizais latvietis (smejas). Latvietība ir tāda, kādi esam mēs paši, un tā var būt daudzveidīga. Tas, ko es vēroju diasporā Eiropā – daļa cilvēku ir ļoti aktīvi, veido biedrības, kultūras kopas, sarunu vakarus, koklēšanas vakarus, kūku cepšanas pasākumus un citas visneiedomājamākās aktivitātes, lai būtu kopā un uzturētu latvietību. Tas manuprāt ir apsveicami, jo tad nav svarīgi, kāds kuram amats, bet galvenais ir darboties kopā, jo darām to kopīgu mērķu labā. Iespējams, vēl paies kāds laiks, līdz jaunveidotās biedrības un kopas sakārtos savu sadarbošanos, spēcīgāk satīklosies. Eiropas Latviešu apvienība to atbalsta, mēs sevi saskatām kā domubiedru atbalsta punktu, kā vietu, kur var dalīties ar pieredzi un labo praksi, nevis redzam sevi kā piramīdas virsotni. Tomēr diasporā ir arī ļoti daudz cilvēku, kuri pilnībā norobežojas no šīm sabiedriskajām aktivitātēm. Daļēji varbūt tā notiek tādēļ, ka ikdienas dzīve ir skarba, daļēji varbūt tādēļ, ka ir palicis rūgtums pret Latviju un visu, kas ar to saistīts. Cilvēkiem joprojām trūkst sajūtas, ka kāds viņus Latvijā būtu gatavs sadzirdēt. Liela loma tajā ir politiķiem, kuri līdz šim, šķiet, nav devuši cilvēkiem, kuriem ir arī negatīvas lietas, ko pateikt, iespēju to visu izrunāt, pateikt. Latvijas politiķi diezgan reti uzdrīkstas iet pie cilvēkiem vēlēšanu starplaikā, tikties, uzklausīt gan bažas, gan pozitīvos ierosinājumus. Turklāt svarīgi būtu ne tikai piedalīties tādos pasākumos, bet pēc tam arī ņemt vērā šos ieteikumus ikdienas lēmumu pueņemšanā. Ārpus Latvijas jau ir gandrīz piektais mūsu zemes novads, un tajā dzīvojošajiem cilvēkiem ir gan kritiskais, gan pozitīvais pienesums, ko viņi var dot. No Eiropas Latviešu apvienības puses mēs ļoti aktīvi cenšamies paust diasporas balsi, arī ļoti sarežģītos jautājumos.

Apskati arī citus rakstus par sekojošajām tēmām: