Satversme neuzliek ģeogrāfiskas robežas Latvijas tautai. Otrā saruna

pinto
Foto: la.lv

Vai ir izdevies likt politiķiem jūs sadzirdēt un kādu ar diasporu saistītu jautājumu jau atrisināt?

Jā, mums izdevās panākt izmaiņas  likumā, kas paredzēja īpaša nodokļa uzlikšanu cilvēkiem, kas iebrauc Latvijā ar automašīnu, ko viņi ir iegādājušies savā mītnes zemē. Finanšu ministrija jau bija izrēķinājusi, cik daudz naudas varēs iekasēt no tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri savas automašīnas reģistrē Lietuvā vai Igaunijā, bet neaptvēra to, ka 250 tūkstoši Latvijas cilvēku, kuri dzīvo Eiropā, ļoti bieži brauc uz Latviju, lai uzturētu saikni ar ģimeni,attīstītu savas biznesa lietas vai atpūstos,  ar savām automašīnām, kas reģistrētas valstī, kurā viņi dzīvo. Ja likums būtu stājies spēkā, par katru dienu, ko diasporas cilvēks, kas atbraucis ar savu auto, pavada Latvijā, viņam būtu jāmaksā 10 eiro. Lai gan mums kā nevalstiskai organizācijai nav formālu likumdošanas tiesību, ļoti aktīvi strādājot gan ar Saeimu, fan ar Finanšu ministriju un citām iestādēm, mums izdevās pārliecināt likumdevēju, ka valsts nevar tik krasi rīkoties – pretēji savai pasludinātajai politikai stiprināt saikni ar disaporu, uzlikt papildu nodokli. Varu teikt, ka mums ir izdevies atgādināt, ka Latvija vairs nav tikai tās ģeogrāfiskajās robežās dzīvojošie cilvēki, ka ir svarīgi uzturēt saikni ar viņiem, ar viņu redzējumu.

Jūsu minētie pasākumi, arī dziedāšana un dejošana neapšaubāmi ir  daļa no mums, no mūsu kultūras, un tas vieno. Bet vai ar to vien pietiek? Kamēr diaspora dzied un dejo, politiķi Latvijā dara savu, jo pirmām kārtām jau nemaz tā īsti neko daudz par diasporas dzīvi nezina un varbūt arī negrib zināt.

Manuprāt mums ir svarīgi apzināties, ka, atšķirībā no pagājušajiem gadsimtiem, Latvija nav tikai zeme, tā ir mūsu valsts. Un valsti var izdaiļot ar dziesmām un dejām, bet valsti ar dziesmām un dejām uzbūvēt  nevar. Mums jākļūst gudrākiem, zinošākiem, aktīvākiem par ekonomikas jautājumiem, mums ir jāiemācās būt saimniekiem un mums ir jāapzinās tas, cik milzīga nozīme ir politikai un tiesiskumam. Ir ļoti aktīvi jāseko līdzi tam, ko dara mūsu pārstāvji, jāapzinās, ka balsošana nav tikai “papīriņa” iemešana kastītē, bet tas ir mūsu uzticības žests cilvēkiem, kuri turpmākos gadus pārvaldīs mūsu valsti un noteiks dzīvi ikvienam no mums. Tas ir svarīgi Latvijā, bet tikpat svarīgi arī diasporā, jo Satversme neuzliek ģeogrāfiskas robežas Latvijas tautai, neuzliek nekādus ierobežojumus Latvijas likteņa lemšanā nevienam tās pilsonim, lai kur tas arī nedzīvotu. Un mums ir arī pienākums sagāt savas valsts pamatvērtības, bet to nevar izdarīt tikai dziedot un dejojot. Dzīvojot Rietumeitopā mēs redzam, ka partijas – tas nav lamuvārds vai bubulis, bet tas ir veids, kā cilvēki vienojas ap idejām un atrod veidu, kā šīs idejas pārvērst valsts dzīvē. Mums ir jāmācās veidot pašiem savu valsti.

Šogad ir Saeimas vēlēšanas, un ir bažas, ka ļoti daudzi diasporas cilvēki neies balsot, jo vai nu uzskata, ka nekas nav ietekmējams, vai ir apvainojušies uz Latviju un neko par to negrib zināt. Ko darīt? Vēlēšanas ir iespēja ietekmēt topošo Diasporas likumu, pieprasot partijām skaidri un gaiši atbildēt, vai tās grib šo likumu un kas tajā tiks ierakstīts. Varbūt tas var iekustināt tautiešus?

Par vēlēšanām runājot – ja ne citu iemeslu dēļ, tad manuprāt mums ir jāatceras, ka latvieti vienmēr ir raksturojis spīts un mums nevajadzētu pārvērst šo latvieša rakstura pamatiezīmi par gļēvumu.  Ja ir uzskats, ka latvietis tāpat savā valstī neko nevar noteikt, ka aizbraukušajiem to pat nevajadzētu darīt, tad es aicinātu mums visiem kopā parādīt savu spītu: “Nē, mēs ticam savai valstij, mēs zinām, ka esam tās veidotāji un mēs to pierādīsim, aizejot uz vēlēšanām!” Cipari liecina, ka pagājušajās vēlēšanās ārpus Latvijas visā pasaulē bija aptuveni 90 tūkstoši vēlētāju jeb balsstiesīgo. Tagad balstiesīgajiem jau jābūt krietni vairāk, bet, pat ja pieņemam, ka ir tikai 90 tūkstoši vēlētāju, Rīgas vēlēšanu apgabalā, kuram pieskaita ārpus Latvijas dzīvojošo balsis, ir vajadzīgi 8,5 tūkstoši balsu, lai ievēlētu vienu deputātu. Tātad mēs, diaspora, varam Saeimā ievēlēt kādus 10 deputātus, ja vien mēs visi aizietu uz vēlēšanām.

Svarīgi ir tas, ka gļēvums un apātija ir lipīga, bet mums vajag pret to nostāties un pierādīt, ka mūsu ir daudz, mēs sekojam tam, kas notiek un mēs vēlamies būt par daļu no tiem, kas lemj par Latvijas nākotni. Izvēlēsimies cilvēkus, kuri ir atbildīgi, kuri to ir pierādījuši ar saviem darbiem, kuriem cilvēks ir vērtība un arī diasporas cilvēki ir svarīgi un balsosim par viņiem!

Ir iecerēts, ka Diasporas likums ātri taps un ātri tiks pieņemts. Līdz šim diasporas atbalsts no valsts, par spīti skaistajiem vārdiem par saikni,  diasporas sabiedrības attīstību un nākotni,  ir izpaudies gandrīz tikai kā “dziedāšanas un dancošanas”  atbalsts vai nauda kāda pasākuma telpu apmaksai. Vai nav bažu, ka likums būs deklaratīvs un dekoratīvs, ar skaistiem vārdiem, bet bez konkrētām saistībām?

Šobrīd notiek neformāls darbs Saeimā, kur izveidota darba grupa saistībā ar šo likumprojektu, un mēs esam tajā aktīvi iesaistījušies. Esam sagatavojuši virkni ļoti praktisku priekšlikumu gan saistībā ar dzīvesvietas reģistrāciju, gan par ārvalstu pensiju neapliekamā minimuma aizsardzību, atgriežoties Latvijā, gan par cilvēku iespējām, atgriežoties Latvijā, saņemt atbalstu valodas zināšanu uzlabošanai un arī par to, ka vakancēs, kas tiek publicētas Latvijā, jābūt norādītam darba atalgojumam. Darbs šajā grupā norit jau mēnesi un joprojām neesam nonākuši pie šo praktisko jautājumu apspriešanas. Pagaidām tiek runāts par principiem, par to, kura institūcija par ko būs atbildīga un par definīcijām. Tas ir pareizi un skaisti, bet manuprāt ir svarīgi pierādī t, ka likumi netiek pieņemti tikai tāpēc, lai tie kļūtu par pirmsvēlēšanu saukļiem. Likumiem ir jābūt vērstiem uz cilvēku vajadzībām un, no vienas puses, lai diasporas cilvēkiem dotu iespēju ieguldīt Latvijas izaugsmē, bet, no otras puses, risinātu praktiskus ar mobilitāti saistītus  jautājumus.Tāpēc ar lielu nepacietību gaidu, kad darba grupa sāks skatīt šos jautājumus., lai varētu izvērtēt, cik nopietns ir politiķu nodoms padarīt likumu par reālu, dzīvotspējīgu un jēgpilnu.

Līdz šim diasporas lietas ir bijušas ērtas. Ja var parādīt mazus, skaistus latviešu bērnus, kuri dzied latviešu tautas dziemas, tērpušies tautastērpos, tas ir jauki un skaisti, bet dzīves realitāte ir daudzšķautņaināka. Saikne nav tikai cilvēku rādīšana tautastērpos. Lai cik mēs dziļi dvēselē nebūtu poētiski, muzikāli un ar sirdsgaišām stīgām sieti, mēs esam arī pilsoņi. Mums ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums apspriest ar deputātu un ministriju pārstāvjiem tās lietas, kas varētu tikt veidotas, mums ir pienākums paust arī kritiku, ja jautājumi netiek risināti. Tas ir tikai normāli. Latvijā cilvēki, kuri pauž savu viedokli, nereti tiek uztveri kā traucēklis. Ir jāmaina šī apziņa, jo jebkura saruna, kurā izskan viedokļu dažādība, palīdz augt. Šajā ziņā diaspora manuprāt var daudz dot ar savu praktisko pieredzi un redzējumu.

Vai ELA plāno pirms vēlēšanām aicināt partiju pārstāvjus uz diasporas mītnes zemēm Eiropā?

Mēs politiķus tūrē pa Eiropu nevadāsim. Jau sākot ar pašvaldību vēlēšanām, esam aicinājuši politiķus atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar diasporu.Mēs, tiekoties ar politiķiem, pie katras izdevības atgādinām, cik daudz vēlētāju mīt ārvalstīs. Uzskatu, ka partijām pašām ir jāapzinās vēlētāju loks un jāpieņem lēmums, vai braukt vai nebraukt tikties ar cilvēkiem. ELA plāno sagatavot videosižetus, kuros uzrunāsim dažādu politisko partiju pārstāvjus un lūgsim viņu viedokli par diasporai svarīgiem jautājumiem un diasporā rīkosim arī apaļo galdu ciklu saistībā ar vēlēšanām. Esam runājuši arī ar Latvijas Televīziju (LTV) un viena no pirmsvēlēsanu diskusijām varētu tikt veltīta diasporas jautājumiem. Arī LTV “Tautas panorāma” plāno braucienus uz diasporas mītnes zemēm.

Interesanti, ka šogad janvārī rīkojām debates par to, vai Latvijas partijām ir vajadzīgs nodaļas ārpus Latvijas. Jautājums bija par partiju darbu ar diasporas vēlētājiem. Uzaicinājām arī visas politiskās partijas piedalīties šajās debatēs. Bija atnākušas tikai dažas no jaunajām partijām un “Vienotības” vadītās Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre, kura ir atbildīga par diasporas jautājumiem, kā arī Saeimas  Cilvēktiesību komisijas vadītājs no Nacionālās Apvienības. Citu koalīcijas partiju pārstāvju nebija. Tas ir skumjš signāls par to, cik liela vērība tiek veltīta diasporas vēlētājiem. Un es gribu atgriezties pie teiktā par spītu – par spīti šiem aizspriedumiem, ceru, ka man pievienosies arī citi vēlētāji un ka diasporā ir aktīvi un atbildīgi cilvēki.

Vēl gribu piebilst, ka gribam uzturēt Eiropas Latviešu kongresa ideju. Pagājušājā vasarā interese un atsaucība bija ļoti liela. Pirmo reizi diasporas pasākumā mēs izkāpām no romantiskā nacionālisma tēmu loka un apspriedām visdažādākos jautājumus, srcinājumi un ierosinājumi bija ļoti vērtīgi. Ar tiem tagad rūpīgi strādājam un ceram, ka Diasporas likuma ietvaros būs iespēja nostiprināt šādu diasporas sadarbības formu. Kongress būs nākamajā gadā, jo šogad ir Simtgade, Dziesmu svētki, Saeimas vēlēšanas.

 

 

Apskati arī citus rakstus par sekojošajām tēmām: