Saeima Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā atkārtoti ieceļ Jāni Maizīti

Valsts prezidenta nacionâlâs droðîbas padomnieks, Nacionâlâs droðîbas padomes sekretârs Jânis Maizîtis  piedalâs virsprokuroru ikgadçjâ darba sanâksme par prokuratûras darba rezultâtiem 2011.gadâ un prioritâtçm ðajâ gadâ. 2012.gada 22.februârî.

Foto: Andrejs Strokins/BNS/AFI
Foto: lsm.lv

Saeima ceturtdien, 8.martā, Satversmes aizsardzības biroja (SAB) direktora amatā atkārtoti iecēla Jāni Maizīti.
Par J.Maizīti balsoja 85 deputāti, pret bija divi deputāti.
Saeima J.Maizīti SAB direktora amatā pirmoreiz apstiprināja 2013.gada 14.martā. Pirms tam J.Maizītis ieņēma Valsts prezidenta nacionālās drošības padomnieka un Nacionālās drošības padomes sekretāra amatu, 10 gadus bijis ģenerālprokurors, strādājis arī par virsporkuroru un izmeklētāju, tieslietu ministra padomnieku. SAB direktoram ir maģistra grāds tiesību zinātnē, kas iegūts Latvijas Universitātē (LU). Pašlaik J.Maizītis studē arī LU Juridiskās fakultātes doktorantūrā.
SAB direktora amata kandidātus izvirza Nacionālās drošības padome un ievēl Saeima. SAB vadītāja pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Pilnvaru termiņu skaits vienai personai nav ierobežots.

Apskati arī citus rakstus par sekojošajām tēmām: