Par ES pilsoņu jauno pastāvīgo statusu

brex
Foto: Ilustratīvs attēls, pexels.com

Lielbritānijas valdība piedāvājusi jaunas garantijas ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, nākot pagājušonedēļ klajā ar sīkāku informāciju par to, kā darbosies jaunā pastāvīgā statusa piešķiršanas process.

Cilvēki, kuri pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības vēlēsies palikt Apvienotajā Karalistē, varēs to brīvi darīt, nebaidoties, ka viņu pieteikumi tiks noraidīti nenozīmīgu tehnisku iemeslu dēļ. Mēs domājam, ka vairumā gadījumu atļauja tiks piešķirta.

Gadījumos, kad pieteikums tomēr tiks noraidīts, ES pilsoņiem būs likumīgas pārsūdzības tiesības, kas ir saskaņā ar viņu pašreizējām tiesībām, ko paredz brīvas pārvietošanās direktīva.

Speciālā dokumentā, kas sarunu gaitā ir nosūtīts Eiropas Komisijai, Lielbritānijas valdība vēlreiz izskaidro, ka jaunā sistēma darbosies raiti, nebūs dārga un sarežģīta, turklāt  tās izveidē ir ņemts vērā ES pilsoņu viedoklis.

Premjerministre ir paudusi skaidru nostāju, ka Apvienotajā Karalistē dzīvojošo Eiropas Savienības pilsoņu un Eiropas Savienībā dzīvojošo Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesību aizsardzība ir sarunu galvenā prioritāte, un pagājušā mēnesī viņa norādīja, ka atlikuši vien daži soļi, līdz vienošanās šajā jautājumā tiks panākta.

Ministrs izstāšanās jautājumos Deivids Deiviss ir sacījis:

“Mēs esam skaidri pauduši, ka ES pilsoņu tiesību aizsardzība ir mūsu svarīgākā prioritāte sarunu procesā. Šie cilvēki ir līdzdalīgi mūsu ekonomikas izaugsmē un sabiedriskajā dzīvē, un mēs nevēlamies šo vērtīgo līdzdalību pārtraukt tikai tāpēc, ka esam nolēmuši izstāties no Eiropas Savienības.

Mēs atbalstīsim ikvienu, kas izteiks vēlēšanos palikt un iegūt pastāvīgu statusu, izmantojot jaunu, vienkāršu un efektīvu sistēmu.

Iepriekšējā sarunu kārtā bija vērojams reāls progress šajā jautājumā, un es patiešām ceru, ka tikko publicētais dokuments var palīdzēt panākt nepieciešamo vienošanos, lai garantētu 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs dzīvojošo Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības, kā arī to Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, kuri dzīvo Apvienotajā Karalistē.”

 

Ar šo dokumentu mēs paužam apņemšanos:

  • Dot ES pilsoņiem pietiekami daudz laika izvēles izdarīšanai, ļaujot viņiem vēl divus gadus pēc mūsu izstāšanās no Eiropas Savienības iesniegt pieteikumus pastāvīgā statusa iegūšanai.
  • Līdz minimumam samazināt iesniedzamo pavaddokumentu skaitu, kuri nepieciešami atļaujas saņemšanai, un ļaujot atbalstošajiem darbiniekiem sazināties ar pieteikumu iesniedzējiem, lai atrisinātu kādas nenozīmīgas problēmas.
  • Maksu par pieteikumu nenoteikt lielāku kā par Lielbritānijas pilsoņa pases izdošanu.
  • Ja pieteikums tomēr tiek noraidīts, dot ES pilsoņiem likumīgas pārsūdzības tiesības, kas ir saskaņā ar viņu pašreizējām tiesībām, ko paredz brīvas pārvietošanās direktīva.
  • Lēmumus pieņemt tikai un vienīgi atbilstoši kritērijiem, kas noteikti izstāšanās līgumā, nepieļaujot citus atteikuma iemeslus.
  • Ieviest elektronisku, efektīvu un lietotājiem draudzīgu pieteikumu iesniegšanas sistēmu.
  • Nepieprasīt no ES pilsoņiem vispārēju veselības apdrošināšanu vai pirkstu nospiedumus.
  • Paredzēt vienkāršāku un lētāku procesu tiem, kuriem jau ir nokārtotas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.

Iekšlietu ministre Ambera Rada ir sacījusi:

“Mums ir pilnīgi skaidrs, ka Apvienotajā Karalistē dzīvojošie Eiropas Savienības pilsoņi dod ārkārtīgi lielu ieguldījumu, un mēs vēlamies, lai viņi šeit paliek.

Pieteikšanās pastāvīgā statusa iegūšanai būs efektīvs, lēts, elektronisks process, un tā izstrādes gaitā ir uzklausītas ES pilsoņu domas, lai panāktu, ka šis process ir lietotājiem draudzīgs.

Mēs zinām, ka ES pilsoņu vidū valda bažas par to, kā tad īsti notiks pieteikšanās pastāvīgā statusa iegūšanai, tāpēc es ceru, ka šis dokuments palīdzēs visas bažas kliedēt.”

Šajā dokumentā noteikts arī tas, ka pieteikuma iesniedzējiem būs jādeklarē jebkāda iepriekšēja kriminālsodāmība, un viņu identitāte tiks pārbaudīta Apvienotās Karalistes drošības dienestu datubāzēs. Tas ir samērīgs līdzeklis, kura mērķis ir nepieļaut, lai valstī iebrauc personas, kas izdarījušas smagus noziegumus.

 

 

Apskati arī citus rakstus par sekojošajām tēmām: