Nodokļu atlaides vai kredīti? 2. DAĻA

nodokļi, pabalsti, finanses

Turpinājums rakstam Nodokļu atlaides, pabalsti vai kredīti? 1.DAĻA.

Problēmas ar «Tax Credit» un «Concentrix»

Pagājušā gada maijā HMRC atjaunoja līgumu ar «Concentrix» par £ 75miljoniem britu sterliņu mārciņām. Nolūks: ietaupīt un atgūt  1+ miljardu GBP lielās valdības izmaksas –  nepareizi vai krāpnieciski pieprasītos «Tax Credit» maksājumus. Tomēr šogad HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs), saņemot sūdzības par «Concentrix» veikatajām izmeklēšanas metodēm un pieņemtiem lēmumiem,  ir pātraucis līgumatiecības ar šo firmu. Patlaban notiek pēdējo iesākto lietu slēgšana un ar 2017. gada maiju HMRC pārtrauc sadarbību ar uzņēmumu «Concentrix». «Concentrix» vadības līgums balstās uz modeli  «maksimāli palielināt ieņēmumu plūsmu», respektīvi, ne tikai maksimāli ietaupīt, bet arī atgūt valdības iztērētos finanšu līdzekļus.  «Concentrix» peļņa ir atkarīga no pēc iespējas vairāk apstādinātajiem un atgūtajiem «Tax Credit» maksājumiem. Šī firma ļoti lepojās ar savu sasniegto – atgūto 300 miljons GBP lielo summu, ko tā atguvusi HMRC kasei. Radās tikai jautājums, cik no šiem līdzekļiem ir legāli un pamatoti atgūti?

 

Spilgts piemērs šajās dienās parādījās presē, ziņojot par gadījumu, kad «Concentrix» apsūdzējis 19 gadus vecu jauno māmiņu par viltus iesniegumu piesķirt «Tax Credit», jo tiem ir pārliecība, ka meitene bijusi attiecībās ar 74 gadus vecu vīru, kurš vēlāk izrādījās bija miris.  Kad Nikola Makenzija (Nicole McKenzie) centās pierādīt šim HMRC nolīgtajam uzņēmumam, ka tā nu gan nav tiesa, atbilde bijusi: «Jums tik un tā ir jāpanāk, ka šis cilvēks pats sakontaktējas ar mums, lai apliecinātu, ka jūs neesat  bijuši attiecībās».

 

«Laimas Brens kosultāciju biroja» klientu lokā visbiežāk konstatētā problēma ir tā, ka vecāki, kuri ir pašķīrušies, bet viens otru atbalsta bērnu dēļ,  šajā valstī ir vieni, bez ģimenes un draugu, kaimiņu atbalsta, tiek vainoti nepamatotā krāpniecībā. Tēvi, kuriem piemīt atbildības izjūta, palīdz mammai savākt bērnus uz un no skolas, kā arī pavada laiku ar bērnu, kamēr māte ir darbā, nepatiesi tiek uzskatīti par krāniekiem. Nereti dzīvojot citur, viņi piemēram ir atstājuši savu korespondences adresi iepriekšējā dzīvesvietā, jo «viņš jau tik un tā nāk pie bērniem regulāri».  Diemžēl šādiem gadījumiem uzņēmums «Concentrix» netic un, patiesībā, cilvēks, tiek vainots un sodīts par to, ka ir labs tēvs un nav uzgriezis muguru saviem bērniem. Bieži ziņots par to ka bērni paliek bez ēdiena, netiek uz skolu un pat nakšņo māšīnā, iztikas līdzekļu  trūkuma dēļ, kas tikuši negaidīti apstādināti pat iepriekš nebrīdinot vecākus.

Profesionālā jomā jau teju 10 gadus strādāju ar šāda veida pierādījumu attiecībā uz «Child / Working Tax Credit» apkopošanu.  Savā pieredzē esmu redzējusi dažāda veida pierādījumu pieprasījumus, kā piemēram, pierādīt nodarbinātības stundas,  pierādīt vai esi viens vai dzīvo ar partneri, nodarbinātības satusu, kādi ir pagājušā gada ienākumi u.c.  Tas viss ir saprotams, jo tās ir pamatotas prasības, kurām ir jābūt patiesām. Tomēr pagājušā gada laikā krasi parādījās diezgan drastiskas metodes un iztirzājoši jautājumi, kas mulsina, nepamatoti apvaino cilvēkus krāpšanā, iedzen milzīgos parādos un nereti izposta cilvēku dzīves. Cilvēkiem liek atmaksāt «parādu», tādejādi izpostot viņu kredītvēsturi, kas var atstāt postošas sekas uz viņu nakotnes plāniem par mājokļa iegādi vai kādiem citiem aizdevumu, kredītu plāniem (piemēram, biznesa uzsākšanai) Parādījušies pat apsurdi pieprasījumi: «mums nepieciešams jūsu mājas īpašnieka piekrišana, ka varam sūtīt jums atpakaļ jūsu dokumentus». Ņemot vērā, ka vairums tautiešu dzīvo koplietošanas mājās, tie paši arī sapratīs šāda pieprasījuma reālo izpildi. Pārsvars šo mājokļu saimnieki gluži vienkārši parādīs uz durvīm, jo nesapratīs un nepiekritīs šādam žestam.

finanses pabalsti nodokļi kredīti

Uzņēmums «Concentrix» tiek stipri kritizēts arī par to, ka saņemot pašnāvniecisku draudu zvanus, tie nespēj adekvāti tikt galā ar krīzes situāciju. Kompānijas vadība pati atzina, ka viņu darbinieki nav ne psihologi, ne arī trenēti izmeklētāji. Savukārt, nodarbinātie konsultanti ir atklāti izteikuši pamatotas bažas par kompānijas darbības atbilstību likumdošanai, kritizējot  šo  domstarpību un gadījumu izmeklēšanas tempu un metodes. «Concentrix» konsultanti   arī atzinuši, ka viņi netiek apmācīti ārkārtas situācijām,  kad klienti zvana, izmisumā raud un lūdzās ātrāk izskatīt lietu, lai atjaunotu viņu maksājumus, jo nepietiek līdzekļi bērnu uzturam vai pat draud izlikšana no mājokļa līdzekļu trūkuma dēļ. Kāds konsultants līdzjūtībā pret klientiem cenšoties izpildīt papildus darbu, lūdzis menedžeru atbalstu, taču saņēmis aizrādījumu: «Ej uzpīpē, nomierinies». Nedz atbalstu, nedz risinājumu nesaņēmis, konsultants bijis spiests pieņemt 50 līdzīgus izmisuma pilnus zvanus, centies būt pēc iespējas pārliecinošāks, nomierināt cilvēkus, taču pilnībā apzinājies, ka viņš maldina klientus, lai «Concentrix», kas strādāja pie viņu lietas, iegūtu vairāk laika.

 

Iedomājaties, ja cilvēkam, kuram mūžā nav izdevies uzkrāt ne graša un vienmēr vilcis no algas līdz algai, pēkšņi atnāk vēstule, «Jums jāatmaksā £8.000,  jo mēs neticam, ka tu esi bijis vientuļais vecāks pēdējos divus gadus!». Kā HMRC, tā arī DWP(The Department for Work and Pensions) statistika liecina, ka pat slimnieki, kuriem 2500 gadījumos bija atteikts slimības pabalsts, ir miruši pāris nedēļu laikā pēc atteikuma. To skaitā arī minētas pašnāvības.

 

Valdības algotais «Concentrix», strādājot ar «Tax Credit», nu jau tiek stipri pielīdzināts bēdīgi slavenajam uzņēmumam «ATOS», kas arī līdzīgi kā «Concentrix» noslēdza līgumu ar valsts pārvaldes aparātu,  lai palīdzētu valdībai tikt galā ar slimību un veselības pabalstiem. «ATOS» šo līgumu  zaudēja, jo bija pārlieku koncentrēts uz saviem ienākumiem, nevis strādāja cilvēku interesēs.

 

Ar vislielākajām personīgajām bažām varu apliecināt, ka arī mūsu praksē ir bijuši klienti, kas izsaka vēlmi aiziet no dzīves, jo ir pārāk grūti cīnīties ar pabalstu birokrātiju.  Šobrīd gan ir skaidrs, ka vislielākais šķērslis mūsu klientiem tagad ir «rights to reside» un «habitual residence»  jeb uzturēšanās atļauju un rezidences statusa testi. Te lieti noder rezidenta statusa Lielbritānijā pierādošie dokumenti, par kuriem detalizēti rakstījām iepriekš. http://brencs.org/lv/padomi/69-gadamas-izmainas-iesniegumos-uz-rezidenta-statusa-iegusanu.html

 

Klienti un problēmsituācijās ar «Working Tax un Child Tax Credit» nonākušie cilvēki bieži vaicā:  «Kāpēc man jāatmaksā šī nauda? Es taču tiešām visu esmu ziņojis laikā un nekad neesmu neko slēpis?» Pārbaudot klienta sniegto informāciju, skaidri redzams, ka tiešām viss ir pareizi un nav nedz kas slēpts, ne arī notikusi krāpšanās. Tad kāpēc būtu nauda jāatmaksā? Skaidri redzams, ka aprēķinā ir nepilnības un tiešām, ne jau klienta dēļ, bet HMRC dēļ.

 

Patlaban presē novērojama vainas novelšana vienam uz otru: HMRC vaino «Concentrix», savukārt «Concentrix» norāda ar pirkstu uz pašu HMRC, kur patiesībā arī ir pamata vadlīnijas pabalsta aprēķinā tiešām labojamas, kas arī patreiz notiek un izmaiņas būs pavisam drīz.
Šobrīd daudzas, lielākoties labdarības organizācijas mērķtiecīgi iesaistījušās pierādījumu apkopošanā par problēmātisko «Tax Credit» gadījumu risināšanu. Tās vāc pierādījumus par aprēķinu nepilnībām un paņēmieniem, kas iedzen cilvēkus  dziļos parādos.

nodokļi, pabalsti, finanses

PIEMĒRS:

«Concentrix»  izsūta vēstuli klientam ar vēstījumu, ka «mums ir aizdomas» par atbilstību «Tax Credit» saņēmēja statusam un pieprasa pierādījumus, piekodinot, ka jāuzrāda dokumentu oriģināli. To iesniegšanai tiek dotas tikai 30 dienas. Parasti dokumentu oriģināli pa pastu tiek atsūtīti atpakaļ, tomēr tie mēdz arī nozust. Pēc to nosūtīšanas atnāk apstiprinoša atbilde vai atteikums, un atteikuma gadījumā tiek uzrakstīts, ka «mēs nenoticējām» un jau saņemtā naudas summa ir jāatmaksā.

Cilvēkam tad gluži loģiski «nolaižas» rokas un viņš piekrīt atmaksai, lai tikai varētu mierīgi dzīvot tālāk, respektīvi zaudējot to, kas viņam pienākas šodien un atmaksājot to, ko jau bija saņēmis.

IETEIKUMS!

Nepadoties! Ja zināt, ka jums ir taisnība, pieprasiet obligāto pārskatu (Mandatory Reconcideration), apelējiet!  Ja jums ir taisnība, bet trūkst pierādījumi, ejiet uz CAB (Citizen Advice Bureau) vai kādu no vietējām labdarības iestādēm, prasiet pēc papildus padoma, ko vēl varētu piemeklēt kā pierādījumus. Un pats galvenais, ja tomēr neizdodas pierādīt savu taisnību, obligāti pietaupiet visus pierādījumus un pasta čekus, pilnīgi visu, kas jums ir ticis atsūtīts un ko nosūtījāt paši (kopijas).

KĀPĒC?

«Nekad nesaki nekad», bet skaidri redzams, ka ilgi šis, «Concentrix» izveidotais netaisnīgais pierādījumu ievākšanas siets un programma, vairs nestrādās. Valdībai jau tagad tiek pieprasīts apstādināt šo «teroru» (citējot MP and Lielbritānijas labklājības ekspertu Frenku Fīldu (Frank Field). Jau tagad redzams, ka cilvēki ir gatavi tiesāties, un es ticu, ka tā tas nepaliks un cilvēkiem būs iespēja atgūt zaudējumus. Mani pašu darba ikdienas gaitās, ļoti sadusmo tas, ka cilvēkus nepamatoti apvaino krāpšanā un tās pierādījumu pieprasīšanas metodes, kuras nav nedz patīkamas un nereti ir pat nelikumīgas. Turklāt, izmaksāto nodokļu pabalstu atprasīšanas procents ir milzīgs!

Tādēļ saglabājiet dokumentāciju un  pierādījumus!  Es tiešām ticu, ka tiks atrasts godīgs risinājums un jums būs iespēja, kaut arī vai vēlāk, bet tomēr pierādīt savu patiesību. £1000 nav maza summa, turklāt droši varu teikt, ka vidēji mūsu klientiem prasa atmaksāt £5000.

UZSKATĀMI PROBLĒMSITUĀCIJU PIEMĒRI

  1. Kliente ir pašnodarbināta persona un audzina meitiņu. Mazajai ir invaliditāte un tiešī šī iemesla dēļ māmiņa bija  spiesta aiziet no darba, kā arī pārkvalificēties. Tagad sieviete strādā kā pašnodarbināta skaistumkopšanas meistare, lai būtu regulāri pieejama, gadījumā, ja zvana no skolas un izsauc pēc bērna saņemšanas, kad viņam parādās regulārās, slimības izraisītās lēkmes. Māte ir saņēmusi vēstuli ar prasību «apliecināt savas darba stundas»,  piekodinot, ka gan WTC gan CTC tiks apstādināti.  Pēc likuma, «Concentrix»  drīkstētu apstādināt tikai WTC maksājumus, kamēr tiek noskaidro kvalificēšanās. Jāpiemin, ka mammīte dokumentus nav paspējusi  apkopot, jo ir jau vēl laiks, līdz gada pārskata termiņa beigām. Kas ir, to savāca un nosūtīja. Tad sākās regulāri telefona zvani, zvana kāds Pīters no «Concentrix» un jautā: « Ko Tev bankas izrakstā nozīmē šis CSD maksājums? Ko izrakstā nozīmē summa, kas saņemta xx/xx/xxxx datumā?». Loģiski, ka bankas izraksts mammai priekšā nav un viņa nevar uzreiz atbildēt. «Concentric» darbinieks draud, ka atbildes nedošanas gadījumā, apstādinās maksājumus nekavējoties. Protams, ka vientuļajai māmiņai ar mazu invalīdu uz rokām katra kapeika ir jāskaita un atļauties zaudēt, ap 150 GBP nedēļā, nevajadzētu riskēt. Mamma pamet krēslā savu klientu un ver vaļā savu «Online banking» sistēmu, kā arī iet cauri ar Pīteru visam bankas izmaksu paziņojumam, sniedzot atbildes par, ko, kas, kad un kapēc pirkts. Pēc tam sieviete saņem vēstuli, ka neesot sazvanāma un ja tā turpināsies, tad «Tax Credit» tūlīt tiks pārtraukts. Tāpat tiek pieprasīts aizpildīt arī 12 nedēļu darba grafiks un peļņa par konkrēto laika periodu, pluss jāpievieno visi pierādījumi par nosaukto periodu. Mamma aizpilda nepieciešamās formas, nosūta, bet Pīters atkal zvana un saka, ka nav aizpildīts par pareizo periodu. Tobrīd māmiņa atrodas pie auto stūres un palūdz vai nevar atbildēt vēlāk, jo ved mazo uz slimnīcu un nevar runāt. Kā jūs domājat vai vīrietis ar to samierinājās? Nē! Ņemot vērā liegumu runāt pie stūres un to, ka mašīnā ir kliedzošs, slims bērns, mammai ir jāattaisnojas.  Pilnīgā pārliecībā ka viss ir iesūtīts pareizi, mamma saka, ka Pīteram varbūt vajadzētu runāt ar viņas konsultantu, kas viņai visu informāciju palīdzējis savākt, jo pašai galīgi nav laika un arī saprašanas par sarežģīto situāciju. Pēcāk, ejot cauri visiem pierādījumiem, secinām, ka pieprasītais laika periods ir no otrdienas līdz ceturtdienai, nevis no pirmdienas līdz svētdienai, respektīvi 12 nedēļu pārskatā iztrūkst divu dienu pierādījumi. Taču Pīteram ir gana, viņš sadusmojas un apstādina maksājumus. Protams, sekoja sūdzība ar precīzām norādēm, ko Pīters ir pārpratis un  pārkāpis. Atkal zvans. Māmiņai jau ir pat bail celt telefonu. Tomēr zvana mērķis šoreiz ir patīkams, kāda sieviete atvainojās un informē mammu, ka TC ir atjaunoti, ka Pīters vairs nekad viņai vairs nezvanīs un, ka šis pārpratums  viņiem būšot mācība pašiem.
  2. Kāda māmiņa ar dēlēnu dzīvo koplietošanas mājā. Kā jau daudzi no mūsu tautiešiem, bieži nevar atļauties dzīvot atsevišķi. Un te jau jūs paši varat uzminēt tālāk sekojošo, jo «Concentrix» interesējas par kādu vīrieti, kas dzīvojot šajā pašā adresē.  Sieviete atbild, ka konkrētā persona jau gadu nedzīvo šajā adresē, lai gan pasta sūtījumi dažreiz nākot uz šo adresi. Nodokļu pabalstu kontroles uzņēmums protams netic un liek šo faktu pierādīt. Savāktie pierādījumi un informācija nav pietiekama un sievietei liek atgriezt atpakaļ valstij 8000GBP un vēl apstādina maksājumus, uz ko viņa šogad arī kvalificējās.  Izrādās, vīrietis, kas sen jau ar savu ģimeni atgriezies Lietuvā,  ir centies paņemt kredītu uz šo adresei un šeit, Lielbritānijā, vēl kredītfailos uzrādās kā ekonomiski aktīva persona ar šajā adresē.  Tagad mammai ir jāpierāda, ka vīrietis nav pametis  sievu un bērnus un nedzīvo ar viņu.  Kaut gan likums nosaka, ka HMRC uz aizdomu pamata nedrīkst apstādināt maksājumus, pabalsts ir apstādināts un mammai ir jānodarbojas ar izmeklēšanu pašai. Patlaban esam sūdzības pieteikšanas procesā, kā arī ir iesaistīta policija. Rodas jautājums, ar kādām metodēm, lai sieviete panāk, ka neviens šajā adresē vairs nesaņemtu pasta sūtījumus?  Mūsu tautieši bieži mēdz mainīt mājokļus un dzīvesvietas.  Tas nozīmē, ka vēstules bieži var pazust vai arī kāds kašķīgais kaimiņš vienkārši tās pat mēdz neatdod. Šajā gadījumā pat nav neviens  kam atdot, jo adresāts sen jau pametis valsti. Es esmu 100% pārliecināta ka mēs tiesas procesā pratīsim šīs «Concentric» aizdomas kliedēt, tomēr rodas jautājums: kādēļ šai māmiņai un bērnam bija šādi jācieš un kurš atbildēs par viņu postīto veselību un labos mātes kredītvēsturi? Jo to neviena kredīt piedzinēju firma pati nelabo, visdrīzāk māmiņai pašai būs jāizdara pieprasījumi, ja viņai tam pietiks vēl spēka.

 

Sasakaņā ar Data Protection Act 1998 (DPA)  vārdi un notikuma pierādījumi netiks minēti, tomēr ir saņemta atļauja šos piemērus publicēt.

Apskati arī citus rakstus par sekojošajām tēmām: