Mājasdarbs tiem, kas pārceļas uz dzīvi Lielbritānijā (2. daļa – darbs)

419055
Foto: Ilustratīvs attēls, pexels.com

Šis «MĀJASDARBS» pirmo reizi dienas gaismu ieraudzīja 2005. gadā. Vairāk nekā 10 gadu garumā esmu izzinājusi un apkopojusi informāciju ar ieteikumiem, ko varētu izmantot tautieši, pārceļoties uz dzīvi Lielbritānijā. Ņemot vērā savu personīgo pieredzi un likumdošanā noteiktās normas, šis saturs ik gadu tiek atjaunots un papildināts. Pēc desmit gadu profesionālās pieredzes kā konsultantei dažādos ar dzīvi, darbu, sociālajiem pabalstiem Anglijā saistītajiem jautājumiem, piedāvājam atjaunoto rakstu sēriju, kas apkopota krājumā «MĀJASDARBS tiem, kas pārceļas uz dzīvi Lielbritānijā».

DARBA MEKLĒJUMI LIELBRITĀNIJĀ

Piesaki interviju Nacionālās Apdrošināšanas Numura iegūšanai (NIN)

Lai to izdarītu, jums jāzvana pa tālruni 0345 600 0643. Informāciju par to var atrast interneta vietnē
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number .
Intervijā jums lūgs apstiprināt jūsu apstākļus un iemeslu, kādēļ jums nepieciešams šis numurs. Uz interviju ierodoties, līdzi vēlams ņemt pēc iespējas vairāk personu apliecinošus dokumentus, kā

 • pasi / personas apliecību
 • uzturēšanās atļauju, ja tāda ir (tas attiecas uz ES ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi)
 • dzimšanas apliecību
 • laulības / civilo partnerattiecību sertifikātu
 • auto vadītāja apliecību

Piesakoties uz šo interviju, telefona sarunas laikā konsultants jums sniegs intervijas numuru (Reference Number), kuru jums arī vēlāk atsūtīs ielūguma vēstulē pa pastu, kas arī var kalpot par vienu no pirmajiem jūsu adreses apliecinājumiem. Adreses pierādījums šajā dzīves posmā jums tiks prasīts diezgan bieži, tādēļ esiet uzmanīgi un nemetiet ārā šīs vēstules.

Atrodi darbu

Noderīgas interneta vietnes, kur var meklēt darbu un populārākie interneta resursi darba vakancēm Lielbritānijā:

www.gov.uk/jobs-jobsearch
www.indeed.co.uk
www.reed.co.uk
www.totaljobs.co.uk
www.cv-library.co.uk
www.jobsin.co.uk
www.monster.co.uk
www.jumptojobs.co.uk
www.ukjobsnet.co.uk
www.jobstoday.co.uk
www.fish4.co.uk
www.jobsgopublic.com
www.trovit.co.uk
www.myjobsearch.com
www.jobsearch.co.uk
www.jobsite.co.uk
www.redgoldfish.co.uk

Ja nav neviena, kas jūs šeit, Lielbritānijā sagaidītu, iespējams, ir vērts meklēt darba vietu, kas nodrošina arī dzīvojamo platību, tie ir tā saucamie «live-in job». Tur jūs nodrošinās ne tikai ar darbu, bet arī ar pajumti. Vienkārši interneta meklētājā ierakstiet «live in job».

Pirms uzsākat darba meklējumus, būtu vēlams sagatavot sev CV, bet bieži darbiem, kas ir saistīti ar ražošanu (fabrikās), darba devējiem ir pašiem savas pieteikumu formas, kuras aizpildot, jūs jau esat iestājies kā nodarbinātais. Šādas pieteikuma formas jūs varat aizpildīt jebkurā un pat vairākās darba vietās. Gadījumā, ja nāks vairāki piedāvājumi, jums būs iespēja izvēlēties, kur darbu vēlaties pieņemt.

Lielbritānijā pastāv nosacījumi, ko darba devējs Lielbritānijā vēlas redzēt jūsu CV un pavadvēstules. Par šo nacionālo CV standartu var lasīt šeit:
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/getajob/cvs/Pages/default.aspx
Atgādinām, ka pavadvēstules bieži ir svarīgākas par pašu CV. Cilvēki parasti sagatavo kopēju, visiem darbiem piemērotu pavadvēstuli. Tomēr es ieteiktu sagatavot katram darbam individuālu pavadvēstuli, tādējādi demonstrējot savu uzmanību pret detaļām, interesi un individuālo pieeju. Lai darba intervija būtu veiksmīga, ļoti vēlams ko uzzināt arī par kompānijas izcelsmi, vēsturi un plāniem, iesaistot tekstā tādus teikumus, kā «ko es varu sniegt jūsu kompānijai» , «kāpēc pieņemt tieši mani būtu labākais risinājums», «kā zināms, jūsu kompānija ir sasniegusi …, un vēlos sniegt ieguldījumu tajā ar savu ekspertīzi un entuziasmu». Tā jūs demonstrēsiet savu ieinteresētību tieši šajā kompānijā un izklausīsieties pārliecināts par savām spējam un potenciālo ieguldījumu. Augstāk minētajā interneta vietnē varat lasīt arī ieteikumus pavadvēstuļu sagatavošanai.

Minimālā alga Lielbritānijā 2016. gadā

Minimālā alga kopš 2016 aprīļa:

Vecums 25 21 – 24 18 – 20 Zem 18 Mācekļiem
Algas likme £7.20 £6.70 £5.30 £3.87 £3.30

Darba devējs drīkst maksāt vairāk, bet neviens nedrīkst maksāt mazāk par minimālo algu.

Atver bankas kontu

Daudziem darba devējiem būs nepieciešams, lai jums būtu Apvienotās Karalistes bankas konts, tāpat tas nepieciešams, lai saņemtu pensiju vai citus pabalstus. Lai izvēlētos bankas kontu, jums ir jāuzzina, kur atrodas jūsu izvēlētās bankas filiāle. Atverot bankas kontu, jums būs nepieciešams uzrādīt identitāti apliecinošu dokumentu, kur redzama jūsu fotogrāfija, piemēram, pasi, un pierādījumu par jūsu pastāvīgo adresi, piemēram, ģimenes ārsta reģistrāciju, īres līgumu, komunālo maksājumu izdrukas.

Lai arī tas nenotiek bieži, ir bankas, kuras jums lūgs uzrādīt darba devēja rakstisku apliecinājumu, ka esat nodarbinātais. Tas parasti notiek gadījumā, ja neesat spējīgs pierādīt savu adresi ar kādu no komunālajiem rēķiniem, īres līgumu, u.c. Šeit jums lieti noderētu jau augstāk minētā NIN vēstule, vai arī HMRC vēstule apliecīnājums par jūsu nodokļu maksātāja kodu (Tax Code).

Nodarbinātība Lielbritānijā

Galvenie nodarbinātības statusa veidi ir:

 • strādnieks – «darba ņēmējs», balstoties uz līgumu vai citu vienošanos darīt darbu vai sniegt pakalpojumus personīgi par atlīdzību (jūsu līgumam nav obligāti jābūt rakstiskam, arī mutisks līgums ir derīgs; tiklīdz jums tiek izsniegta pirmā algas lapiņa, jums ir pirmais pierādījums par abpusēju līgumu);
 • darbinieks – kāds, kas strādā saskaņā ar darba līgumu;
 • pašnodarbināta persona un uzņēmējs – persona ir pašnodarbināta persona, ja vada savu biznesu vai ir kontraktors, kas atbildīgs pats par savu nodokļu nomaksu;
 • direktors – uzņēmuma vadītājs;
 • ierēdnis – persona, kas ir iecelta amatā kādā uzņēmumā vai organizācijā, bet nav noslēgts darba līgums; saņem regulārus maksājumus.

Jūsu darba tiesības
Lielbritānijā ir noteikta minimālā algas likme (National Minimum Wage – NMW)
Tā atkarīga no jūsu vecuma. Ja strādājat lauksaimniecībā, piemēram, dārzeņu vai augļu ražas novākšanā, tad darba samaksas noteikumi nedaudz atšķiras salīdzinājumā ar citiem darba veidiem.
Jums ir tiesības saņemt algas lapu, kurā norādīts, cik naudas jums izmaksāts. Ja jūs to nesaņemat, jums to ir tiesības pieprasīt. Ja darba devējs atskaita no algas maksu par mājvietu vai apmācību, vai ko citu, viņš to var darīt tikai ar jūsu rakstisku piekrišanu. Bet pat tad, ja esat devis savu piekrišanu, darba devējs nedrīkst maksāt jums mazāk par noteikto NMW. Ja uzskatāt, ka jums nemaksā visu jums pienākošos naudu, jums pašam jāvēršas pēc padoma. Ja jums nepieciešams padoms par minimālo algu, jūs varat zvanīt uz Apmaksas un darba tiesību («Pay and Work rights») līniju: tel. 0800 917 2368. Zvani ir konfidenciāli, un jūs varat lūgt arī tulka pakalpojumus. https://www.gov.uk/pay-and-work-rights ACAS 0300 123 1100

Pieļaujamie atvilkumi no algas
Darba devējs drīkst izdarīt atsevišķus atvilkumus no algas. Šie atskaitījumi, saņemot algu, parasti jau būs izdarīti. Pie tiem pieder:

 • nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • mācību aizņēmumu atmaksa;
 • atvilkums saskaņā ar tiesas rīkojumu;
 • atvilkumi, par kuriem esat vienojies ar darba devēju;
 • citi atvilkumi, par kuru veikšanu esat devis rakstisku atļauju (piem: arodbiedrības ikmēneša maksājums vai ziedojumi labdarībai).

SVARĪGI! Ja esat atraduši sev «live in» darbu (piemēram kādā viesnīcā, vai aprūpes namā utt), jau sākumā pārliecinieties, lai jūsu darba devējs jums neatvelk «automātiskos» izdevumus. Izdarīt šādus atvilkumus no algas ir nelegāli. Tos drīkst izdarīt tikai ar jūsu piekrišanu un šāda piekrišana parasti tiek izdarīta rakstiskā veidā. Ja jūs nepiekrītat, tad darba devējam ir jāizmaksā jums visa alga 100% apmērā un pēc algas saņemšanas, jūs paši izdarīsiet nepieciešamos maksājumus, kā par īri, komunālajiem u.c

Gadījumi, kad esat aizgājis no darba, bet jums vēl pienākas alga:

Aizejot no darba, iespējams, ka jums vēl pienākas alga. Tā var būt:

 • pamatalga;
 • kompensācija par štatu samazināšanu;
 • kompensācija par neievērotu iepriekšējās paziņošanas laiku.

Ko darīt, ja darba devējs ieturējis jūsu algu vai pārkāpj jebkuru citu likumā noteikto normu? Jums noteikti jābūt detalizētai algas lapiņai, kurā skaidri redzams, no kā sastāv jūsu alga un kādi atvilkumi izdarīti. Ja uzskatāt, ka darba devējs ieturējis samaksu, kura jums pienākas, tad:

 • vispirms vajadzētu censties atrisināt šo problēmu pārrunu veidā ar darba devēju. Ja sarunai ar darba devēju nav rezultātu, nākošais solis ir:
 • rakstiska sūdzība, sīki izklāstot savas pretenzijas un prasības. Parakstiet un datējiet šo vēstuli, un noteikti saglabājiet tās kopiju, jo nereti darba devējam tā mēdz noklīst vai pat var izrādīties, ka tā nav saņemta. Ieteicams šo vēstuli sūtīt kā ierakstītu sūtījumu, lai jums ir pierādījums par sūtījuma izdarīšanu. Ja arī tas nav līdzējis, nākamais solis ir:
 • iesniegt prasību darba tiesā (ET – «employment tribunal»). Lai to izdarītu, ieteicama pieredzējuša konsultanta palīdzība, bet varat to darīt arī pats. Laika limits uz ET parasti ir trīs mēneši, lai iesniegtu prasību tiesā. Laika limits sākas no datuma, kad veikti ieturējumi.
 • Gadijuma ja ET laika limits 3 mēneši ir jau garam, jūs vēl joprojam varat atgūt savu nesaņemto algu ar «Money Claims Online MCO» pakalpojumu «County Court Money Claims Centre» (Telephone: 0300 123 1372). Aizpildot interneta aplikāciju – laika limits ir jau 6 gadi, nevis tikai daži mēneši. Jums ir tikai jāzina : tieši cik un par ko jums pienākas šī alga. Būs jāprot pierādīt ar bankas izdrukām un algas lapiņām cik saņemts un cik ne.

Uz atsevišķiem nodarbinātajiem valsts noteiktā minimālā alga nav attiecināma. Tie ir:

 • strādājošie, kas jaunāki par 16 gadiem;
 • saimniecības palīgi;
 • aukles;
 • pašnodarbinātās personas;
 • brīvprātīgie.

Lai noskaidrotu, kuras personas nav tiesīgas saņemt NMW, sazinieties ar Apmaksas un darba tiesību («Pay and Work Rights») departamentu vai CAB («Citizen Advice Bureau»).

Kvalifikācijas

Ja jums ir citā valstī iegūtas kvalifikācijas, tad ir labas izredzes, ka tās var pielīdzināt noteiktai kvalifikācijai arī Lielbritānijā. Lai iegūtu vairāk informācijas un uzzinātu pakalpojumu cenas, sazinieties ar:

«National Academic Recognition» centrs Apvienotā Karalistē (UK NARIC)
https://www.naric.org.uk

Arodbiedrības

Jūsu darba vietā, iespējams ir iespēja iestāties arodbiedrībā. Šī biedrība jums palīdzēs jebkuros gadījumos, kas saistīti ar jūsu tiesībām darbā. Piemēram, ja jums būtu problēmas ar darba devēju, kā štatu samazināšans vai pat atlaišana. Lai iestātos arodbiedrībā, jums būs jārēķinās ar ikmēneša biedra maksu, tomēr tā nav liela, un vajadzības gadījumā šī arodbiedrība tiešām jums daudz var palīdzēt.

Mainot darba vietu

Aizejot no darba, darba devējs jums izsniedz formu P45, kur būs galējā summa, kas nopelnīta šajā darbā. Ja jums šī forma vēl nav izsniegta, bet esat uzsākuši darbu jau citur, jūsu paša pienakums ir informēt jauno darba vietu par šo kopējo nopelnīto gala summu. Lai to izdarītu jums nav obligāti vajadzīga šī P45 forma. To pašu summu jūs atradīsiet savā pēdējā algas lapiņā pie sadaļas «Total Gross Pay».

Jaunais darba devējs jums lūgs aizpildīt pašam formu, kas aizstāj šo P45 vai vienkārši parādiet tam savu pēdējo algas lapiņu. Jaunā darba devēja pienākums nav šo algas lapiņu pieņemt kā 100% pierādījumu, tāmdēļ tas varētu jums lūgt aizpildīt šo aizvietojošo «Starter Checklist».

Bieži cilvēki uzsākot jaunu darbu neliekas ne zinis, par bijušo un jau nopelīto. Tas parasti beidzas ar neprecīzu kopējo gada ienākuma summu un iespējams arī ar P60 gada deklarācijas kļūdainu kopējo summu.

2. DAĻA – DARBS LIELBRITĀNIJĀ turpinājums sekos

 • David Gaiševskis

  Vai Latvijas nepilsoņi ir ES pilsoņi?

Apskati arī citus rakstus par sekojošajām tēmām: