«Mājasdarbs» tiem, kas pārceļas uz dzīvi Lielbritānijā (1.daļa – Mājoklis)

bigstock-Residential-Tenancy-Agreement-3184547
Foto: http://www.newviewresidential.co.uk/

Autors: Laima Brencs / Advice & Translation Services»  konsultante un vadītāja

«MĀJASDARBS» TIEM, KAS PĀRCEĻAS UZ DZĪVI LIELBRITĀNIJĀ (1.DAĻA – mājoklis)

Šis «MĀJASDARBS» pirmo reizi dienas gaismu ieraudzīja 2005. gadā. Vairāk nekā 10 gadu garumā esmu izzinājusi un apkopojusi informāciju ar ieteikumiem, ko varētu izmantot tautieši, pārceļoties uz dzīvi Lielbritānijā. Ņemot vērā savu personīgo pieredzi un likumdošanā noteiktās normas, šis saturs ik gadu tiek atjaunots un papildināts. Pēc desmit gadu profesionālās pieredzes kā konsultantei dažādos ar dzīvi, darbu, sociālajiem pabalstiem Anglijā saistītajiem jautājumiem, piedāvājam atjaunoto rakstu sēriju, kas apkopota krājumā «MĀJASDARBS tiem, kas pārceļas uz dzīvi Lielbritānijā».


MĀJOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANA UN ĪRNIEKU TIESĪBAS LIELBRITĀNIJĀ

Pārsvarā Lielbritānijā tikko atbraukušie ir spiesti dzīvot koplietošanas mājās, t.i., īrēt istabiņu mājā, kur pārējās telpas (virtuve, duša, vannas istaba) paredzētas kopīgai lietošanai, un no vienošanās ar saimnieku par īres līguma veidu («Joint tenancy», «Lodger» vai «Subtenant») ir atkarīgs, vai jums būs jāmaksā citi rēķini, jeb maksāsiet tikai īri, kurā visi rēķini ir iekļauti.
Cilvēki no ārvalstīm, kas nav pakļauti imigrācijas kontrolei, var pretendēt uz domes dzīvokli, taču tas ir atkarīgs no katras domes iekšējiem noteikumiem. Pārsvarā visas domes jau ir ieviesušas laika limitus – personai jābūt vietējam rezidentam 12 mēnešus, respektīvi, jābūt nodarbinātajam savā rajonā vai grāfistē 12 mēnešus. Tomēr ir arī rajoni, kur pastāvīgā iedzīvotāja statusa limits ir pat 3 gadi. Lai būtu pārliecināts par obligāto laika limitu, jums jāsazinās ar vietējo pašvaldību. Tādēļ ES valstu piederīgie, kas strādā, vai pašnodarbinātās personas ir tiesīgi pieteikties domes dzīvokļu rindā pēc konkrēta laika. Agrāk to drīkstēja darīt uzreiz, ierodoties savā pilsētā, uzsākot nodarbinātību. Taču pastāv apstākļi, kas attiecas uz visiem pieteikumu iesniedzējiem, tostarp, britu pilsoņiem.

DEPOZĪTS. Cilvēki no ārvalstīm var arī īrēt mājokli privāti, sludinājumus meklējot vietējos laikrakstos, kā arī apmeklējot vietējās nekustamo īpašumu aģentūras. Ja īrēsiet mājokli privāti, jums būs nepieciešams iemaksāt depozītu un parasti arī mēneša īres maksu gan par tekošo mēnesi, gan mēnesi uz priekšu, noslēdzot un parakstot īres līgumu.

Līgumam nav obligāti jābūt rakstiskam, tomēr ir ļoti vēlams to iegūt. Galvenais, lai jums būtu īres līgums, īres grāmatiņa vai īres grafiks, kur visos gadījumos saimnieks parakstās par īres saņemšanu. Tas arī kalpos kā jūsu adreses pierādījums vēlāk, ja tāds būs nepieciešams.

ĪRES MAKSAJUMI. Ieteicams īri maksāt ar bankas pārskaitījumu, «Direct Debit» vai «Standing Order». Nedienās, ja jums būs nepieciešams pabalsts (darbu zaudējot vai maz darba stundu un nepietiekamas iztikas rezultātā), noteikti būs nepieciešams šis īres grafika pierādījums. Ja tomēr maksājiet skaidrā naudā, cenšaties maksājumus rakstiskiapliecināt, kaut vai blociņā, kurā varat palūgt saimnieku parakstīties par naudas saņemšanu. Ja saimnieks atsakās parakstīt šo vienošanos, ZINIET, pastāv risks, ka viņš jūs izmitina nelegāli.

SVARĪGI! Jums jāzina, ka Lielbritānijā viens no pašiem svarīgākajiem komunālajiem maksājumiem ir Municipālais Padomes nodoklis (Council tax). Esiet informēti, ka par šī nodokļa nemaksāšanu, jūs itin ātri var iesūdzēt tiesā, nodot parādu piedzinējiem un pie jums var ierasties «bailiff» (parādu piedzinējs) aprakstīt jūsu mantu. Ir, protams, «gudrinieki», kuri pamanās no šī maksajuma izvairīties, cerībā, ka viņus neatradīs, vai pastāvēt uz to, ka viņš nav atbildīgs par šo nodokli.Vai esat atbildīgs par šo nodokli, atkal ir atkarīgs no īres līguma, vai slēdzat «main tenant» «joint tenancy», «lodger» vai «subtenant» utt. līgumu

Atkarībā no īres līguma, jums būs vai nebūs jāmaksā Council tax

Info: https://www.gov.uk/council-tax/working-out-your-council-tax

 

Zināšanai:

 • Noskaidrot, kurā vērtēšanas joslā jūsu mājoklis atrodas
 • Noskaidrot par kādu cenu vietējā pašvaldībā ir novērtējusi mājokli šajā joslā
 • Noskaidrot vai jūs varat saņemt atlaidi vai atbrīvojumu, šo nodokli maksājot (ja esat zemu ienākumu saņēmējs)

Komunālie rēķini, ar kuriem jāreķinās, dzīvojot Lielbritānijā

 

JA DZĪVOSI KOPLIETOŠANAS MĀJĀ :

 • Īre
 • atkarībā no vienošanās būs vai nebūs iekļauts: Council tax, gāze, elektrība, ūdens, TV licence, mājas telefons, internets

 

JA DZĪVOSI PATSTĀVĪGI ĪRĒTĀ  vai SAVĀ MĀJĀ:

 • Hipotēkārais aizdevums vai / īre
 • Ēkas / mājokļa apdrošināšana
 • Dzīvības apdrošināšana
 • Municipālais Padomes nodoklis
 • Gāze
 • Elektrība
 • Ūdens
 • Pārtika
 • Ceļa nauda £
 • Telefoni /mobilie £
 • TV licence £

 

Visbiežāk saimnieks iekļauj īrē šos maksājumus, bet ir arī gadījumi (atkarīgi no īres statusa, kad kaimiņi vienojās un kopīgi apmaksā visus šos komunālos maksājumus (lasīt zemāk).

Īres līgumu veidi Lielbritānijā

Jūsu likumīgās tiesības ir atkarīgas no tā, kāda veida īres līgumu esat noslēdzis ar sava mājokļa  saimnieku («landlord»). Šīs tiesības var būt atkarīgas arī no tā, vai īrējat visu, vai tikai daļu mājas, no tā, kad jūsu līgums ir stājies spēkā, vai arī, ja jūsu saimnieks dzīvo tai pašā ēkā vai esat pat radnieciskās attiecībās ar saimnieku.

Lielbritānijā īrējot/izīrējot apdzīvojamo platību, jūs saskarsieties ar vairāku veidu īres tipiem:

Visizplatītākais īres tips – Assured shorthold tenancy (ASTs). Tas ir īstermiņa īres līgums. Šis līgums parasti tiek noslēgts uz pirmajiem 6 mēnešiem, un tas nosaka, ka:

 •  Jūs īrējat šo īpašumu privāti (no saimnieka vai aģentūras);
 •  Jūsu īres līgums stājies spēkā pēc 1989.gada 15.janvāra;
 •  Mājoklis ir jūsu galvenā dzīves vieta;
 •  Jūsu saimnieks nedzīvo šajā īpašumā.

«Excluded tenancies»

Viens no diviem visbiežāk sastopamajiem Anglijas latviešu īres līguma paveidiem. Šīs īres līguma tips tiek noslēgts gadījumos, kad jūs dzīvojat ar sava mājokļa saimnieku vienā mājā, un jums ir koplietošanas telpas – virtuve, vannas istaba, dušas telpa, utt. Šāda tipa īres līgums jūs pasargā vismazāk, un saimnieks jums var palūgt izvākties no telpām samērā viegli. Vienalga, vai saimnieka paša statuss ir īpašnieks vai galvenais īrnieks ar pārīrēšanas tiesībām, tas būs «living in landlord» un viņam ir tiesības jums palūgt atstāt viesmīlīgās telpas.

Anglijas latviešu vidū divi nākamie īres līguma tipi nav pārlieku izplatīti.

«Assured tenancies»

Šis ir līgums, kas ir stājies spēkā pirms 1989.gada 15.janvāra vai posmā starp minēto datumu un 1997.gada 27.februāri. Šis līgums īpaši pasargā īrnieku.

«Regulated tenancies»

Līgumi, kas stājušies spēkā pirms 1989.gada 15.janvāra, arī pasargā īrnieku ar īpašu regulu, un jums ir paaugstināta aizsardzība pret izlikšanu – šajā sakarā varat atsaukties uz «taisnīgu nomas maksu» («fair rent»).

«Joint tenancy»

Līgums, kas tiek slēgts, ja dzīvojot kopā ar kādu, dalot visu atbildību, kas attiecas uz apdzīvojamo platību: īre, komunālie maksājumi, utt.

Šis ir ieceļojošo latviešu vidū otrais visbiežāk sastopamais īres līguma tips. Pirms šāda līguma parakstīšanas pārliecinieties, ka jūsu līdzīrnieks ir uzticams, jo gadījumā, ja viņš izvācas bez brīdinājuma vai gluži vienkārši atsakās maksāt savu daļu, jūs būsiet atbildīgs par īres nomaksu, un no jums drīkstēs piedzīt iztrūkstošo maksas daļu. Likumā paredzētajā kartībā jums ir tiesības piedzīt zaudējumus no kaimiņa, kas jūs pievīlis, caur tiesu («small claims court»).

 

Par īres līguma statusu koplietošanas mājās: īrnieks («lodger») un apakšīrnieks («subtenant»)

Tikko atbraukušie latvieši visbiežāk izvēlas dzīvot koplietošanas mājās, kur jāmaksā īre tikai par vienu vai pāris istabām, šādi ietaupot uz komunālo maksājumu rēķina, jo šāda veida īres noteikumos visbiežāk komunālie maksājumi ir jau iekļauti. Šāda veida īres līguma parakstītājs ir īrnieks («lodger») vai apakšīrnieks («subtenant»).

Svarīgi ir zināt, vai šāda mājokļa saimnieks ir tā legālais īpašnieks, kas izīrē jums savu īpašumu, vai tikai saimnieks, kurš  pārīrē jums telpas, kuras pats īrē, zināms kā galvenais īrnieks («main tenant»).

Tādēļ ļoti svarīgi ir arī noskaidrot jūsu stāvokli, ievācoties piedāvātajās telpās – vai galvenā īrnieka līgums paredz apakšīrniekus, jo ir līgumi, kur īpaši uzsvērts, ka īrniekam nedrīkst būt apakšīrnieki -«no subletting». Ja esat pieņēmis šādu piedāvājumu, jums ir jāzin, ka pastāv risks, ka jums var jebkurā brīdī palūgt izvākties. Tomēr praksē ļoti liels skaits galveno īrnieku tiek cauri sveikā ar šādu pārīrēšanu, jo saimnieks, pamanot šādas aktivitātes, nereti «piever acis», kamēr laikus saņem visus īres maksājumus. Šādos gadījumos īstais saimnieks savas tiesības izmantos tikai tiesas procesos, ja ir radies strīds par īres nemaksāšanu vai komunālo maksājumu parādiem. Arī atgriežot depozītu reizēm saimnieks mēdz «izspēlēt» šo kārti.

Atšķirība starp īrnieka un apakšīrnieka («lodger» un «subtenant») statusu, iespējams, nav acīmredzama, tomēr tiesības tiem ir atšķirīgas. Atšķirība starp īrnieku un apakšīrnieku ir diezgan krasa likumā, bet reālajā dzīvē visbiežāk tā nav tik liela. Īrnieks parasti ir kā apakšīrnieks, kas dalās visā ar saimnieku vai galveno īrnieku, bet apakšīrnieka tiesības ir striktākas, šis īrnieks saņem ekskluzīvas tiesības uz vismaz vienu istabu, un saimniekam vai galvenajam īrniekam ir jālūdz atļauja, ja viņš vēlas ienākt šajā istabā. Apakšīrnieks drīkst arī lūgt atļauju ielikt atslēgu savās durvīs. Šādā gadījumā jūsu saimnieks var izrādīties saimnieks, kas pats dzīvo šajā adresē («living-in landlord»), un tādā gadījumā jūs būsiet īrnieks ar stipri mazākām tiesībām. Uz jums šajā gadījumā neattiecas saimnieka rakstisks lūgums atbrīvot mājokli («Section 21»). Saimnieks, kas pats dzīvo attiecīgajā adresē, jums var uzrakstīt vēstuli vai izsniegt šādu formu, un tam ir jānotiek pieņemamā laikā un manierē. Tomēr jums nebūs tādu tiesību, kā «assured shorthold» līgumā paredzamie laika limiti uz pārsūdzēšanu, apelāciju, utt.

SVARĪGI!!!Vairāk par savām tiesībām un statusu – vai esat īrnieks, apakšīrnieks, jeb kādā citā statusā, var uzzināt šeit:

http://england.shelter.org.uk/get_advice/downloads_and_tools/tenancy_checker

Mūsu vidū pastāv uzskats, ja parakstīts līgums, pats vainīgs, ja neizlasíji. Tagad tas ir «melns uz balta» iekalts akmenī un noteikti jāievēro. Tā nav tiesa. Vienalga, ko jūsu īres līgums paredz – ja lieta strīda kārtībā nonāktu līdz tiesai, un izrādītos, ka šajā līgumā ir atrunāti punkti, kas ir pretrunā ar Lielbritānijas likumdošanu, šāda veida īres līguma atsevišķie (likumam pretrunīgie) panti  tiesas priekšā būtu nulles vērtībā. Tomēr ievērot tādus nosacījumus, kā «nežāvēt veļu uz radiatoriem» vai «nebojāt sienas ar naglām» ir ļoti svarīgi. Ja tomēr vēlaties izdarīt kādas atkāpes no atrunātās normas, piemēram, pielikt pie sienas ģimenes foto, bet līgums to neļauj, varat par to vaicāt aģentūrai vai saimniekam rakstiski. Līgumi ir sastādīti pēc viena standarta, tomēr ar laiku starp saimnieku un jums var izveidoties draudzīgas attiecības, un viņš, iespējams, atļaus visu, ko vien vēlēsieties. Tomēr, pasargājot savas tiesības, vienojieties par to rakstiski, lai ir uz ko atsaukties strīda gadījumā.Visizplatītākie ir strīdi ar saimniekiem īres perioda beigās, kad vēlaties atgūt savu depozītu. Gadījumā, ja to piedzīvojat, jums lieti noderēs saimnieka rakstiskie apstiprinājumi par pieļaujamajām atkāpēm no līguma. Par pierādījumu noder viss – e-pasts, īsziņa. Galvenais, lai aizejot jūs atstājat telpas tajā pašā stāvoklī, kādā tās pieņēmāt. Tādēļ ievācoties, ieteicams uztaisīt fotogrāfijas ar visiem defektiem, kas vien redzami telpā un tās nodot saimniekam.

Par to, kādas ir jūsu tiesības, saņemot atpakaļ savu depozītu, un  kādā kārtībā tas notiek,  var lasīt šeit: http://england.shelter.org.uk/get_advice/tenancy_deposits/getting_your_deposit_back

Depozītam ir jābūt noguldītam likumā noteiktā depozīta shēmā – http://www.depositprotection.com. Tās ir: Deposit Protection Service (DPS)MyDepositsTenancy Deposit Scheme (TDS)Capita. Gadījumā, ja domstarpību laikā strīds nonāk līdz tiesai, saimnieks var pat tikt sodīts par likuma neievērošanu, un tiesa var piespriest viņam atmaksāt depozītu trīskāršā vērtībā.

 

Īsumā par izlikšanu no mājokļa

Saimniekam ir visas tiesības atgūt savu īpašumu un pārdomāt – izīrēt to vai ne, jebkurā laikā. Viņam nav pienākuma pamatot, kāpēc viņš vēlas savu īpašumu atpakaļ savā rīcībā, taču nereti tas  notiek, jo saimnieks vēlas mājokli pārdot, dzīvot tajā pats vai, jo laikus nav tikusi maksāta īre. Šajā gadījumā saimnieks savu īpašuma atgūšanu sāks ar dokumenta «Section 21 notice» iesniegšanu, kas ir legāls dokuments, un kopš tā izsniegšanas datuma jums būs aptuveni 6 mēneši, lai izvāktos. Process ir atkarīgs no tā, vai jūsu īres līguma periods ir jau beidzies, vai ir tikai pusē, utt. «Section 8 notice» ar visiem apakšpunktiem dod daudz īsāku laika posmu, lai izvāktos no mājokļa. Jebkurā gadījumā šajā situācijā iesaku sazināties ar «Shelter» (zemāk) jo ātrāk, jo labāk.

Ja saimnieks lūdz īrniekam aiziet, par iemeslu minot īres nemaksāšanu. Šajā gadījumā par īres nemaksāšanu tiks iesniegta pavēste ar nosaukumu «Possession Notices (Section 21 vai 8 etc)», bet, lai tik tālu tas nenonāktu, vajag laicīgi informēt saimnieku, un vienoties par maksājumiem pa daļām («arrange the payments in installments»). Ja esat Apvienotajā Karalistē, visdrīzāk, ka vismaz viens no ģimenes locekļiem strādā, kas nozīmē, ka ģimenei, kas nonākusi finansiālajās grūtībās, ir tiesības uz pašvaldības atbalstu no sociālās sistēmas (Housing & Council Tax Benefit).

Ja nestrādājat, un vismaz viens no ģimenes saņem bezdarbnieka pabalstu (Jobseekers Allowance), arī tas jūs kvalificē Mājokļa pabalsta (Housing Benefit& Council Tax Support) saņemšanai. Saimniekam ir jāgaida īres maksu, ja viņš ir informēts, ka esat jau iesniedzis H&CTB iesniegumu. Saimnieki zina, ka padomes mēdz kavēties ar pabalstu aprēķināšanu. Kamēr savu pabalstu gaidāt, saimniekam nebūs pamata jūs sūdzēt tiesā. Vienmēr informējiet saimnieku par iemesliem, kāpēc īres maksājums kavējas!

 

NODERĪGI

Ja esat palicis bez pajumtes, zvaniet uz 0808 800 4444 (zvans ir bez maksas) vai apmeklējiet interneta vietni http://www.shelter.org.uk/.

Tad dodieties uz savas padomes («council») ofisu, jo (ja saņemat JSA vai esat nodarbinātais) padomes pienākums ir sniegt jums vismaz pagaidu mājvietu, kamēr tiek izskatīts jūsu pieteikums par bezpajumtniecību (homelessness application).

 

 • Kur meklēt palīdzību?

http://england.shelter.org.uk/get_advice/advice_services_directory

 

Civil Legal Advice (CLA)
Telephone: 0345 345 4 345

«Shelter» Nacionālā Palīdzības līnija: 0808 800 4444

Zvaniet uz vietējo padomi (Council) vai CAB («Citizens Advice Bureau»)

http://www.adviceguide.org.uk/england/about_this_site/get_advice.htm

 

 •  Resursi internetā

 

Interneta vietnes, kur meklēt sev mājokli:

http://www.rightmove.co.uk/

http://www. zoopla.co.uk/

 

Viss par likumdošanu īrējot mājokli: http://www.adviceguide.org.uk/england/housing_e/housing_renting_a_home_e.htm

 

Visbiežāk sastopamās problēmas īrējot mājokli: http://www.adviceguide.org.uk/england/housing_e/housing_renting_a_home_e/common_problems_with_renting.htm

 

Īrējot mājokli PRIVĀTI no īpašnieka:

http://www.adviceguide.org.uk/england/housing_e/housing_renting_a_home_e/renting_from_a_private_landlord.htm

 

APAKŠĪRNIEKA tiesības: http://www.adviceguide.org.uk/england/housing_e/housing_renting_a_home_e/housing_subletting_and_lodging_e/housing_subletting_e.htm

 

ĪRES LĪGUMS: http://www.adviceguide.org.uk/england/housing_e/housing_renting_a_home_e/tenancy_agreements.htm

 

Īrēt istabu, protams, ir lētāk kā māju, tomēr, ja ir pieejami nepieciešamie līdzekļi depozītam mājas īrēšanai, būs daudz vieglāk uzsākt patstāvīgu dzīvi. Depozītam būtu jābūt Valdības Depozītu Shēmā noguldītai summai, par kuru var lasīt šeit: http://www.adviceguide.org.uk/england/search.htm?query=deposit

 

Depozīta apjoms ir atkarīgs no mājas īpašnieka noteikumiem (pārsvarā 1 mēneša īres maksa uz priekšu un tekošā mēneša īre). Likumā noteiktā DEPOZĪTA SHĒMA – www.depositprotection.com.

 

Turpinājumā lasi: Mājasdarbs tiem, kas pārceļas uz dzīvi Lielbritānijā (2. daļa – darbs)

Apskati arī citus rakstus par sekojošajām tēmām: