Īrijā apvienojas latviešu organizācijas

ireland
Foto: Brīvā Latvija

9. septembrī notika Latviešu pārstāvniecības Īrijā dibināšanas sēde, kuŗā piedalījās piecu latviešu organizāciju vadītāji un pārstāvji no Latviešu biedrības Īrijā (LBĪ), Kavanas latviešu biedrības (LBC), Labo cilvēku kluba (LCK), senioru kluba ”Onikss” (SK “Onikss”) un Lensteres latviešu kultūrizglītības asociācijas “Dzintars” (LLKĪA “Dzintars”). Organizācijas dibināšanā tika iesaistīta Dublinas Ziemeļu reģiona brīvprātīgo centra vadītāja Daiga Ančikovska un līdzdarboties aicinātas Latviešu asociācija latviešiem Īrijā, Īrijas latviešu nacionālā padome un LatWest.

Jaunās organizācijas vīzija un iezīmētie uzdevumi diskusiju un balsojumu rezultātā skaidri iezīmēja organizācijas turpmāko darbību.

Galvenie izvirzītie uzdevumi: regulāra komunikācija e-vidē un vismaz vienu reizi gadā klātienes sēdē kopienai svarīgu jautājumu risināšanai, balsojumiem; pētījumu par latviešu kopienu Īrijā atbalstīšana, pasūtināšana un analizēšana; kopīgā gada sarīkojumu kalendāra veidošana; izglītības, kultūras, sporta jautājumu virzīšana; sociālo un juridisko jautājumu risināšana, pieaicinot vai norādot attiecīgās nozares speciālistus.

Vienbalsīga balsojuma rezultātā par Latviešu pārstāvniecības Īrijā priekšsēdētāju kļuva Dublinas Ziemeļu reģiona brīvprātīgo centra vadītāja Daiga Ančikovska.

LPĪ prezidijā darbosies Inguna Grietiņa-Dārziņa (attēlā), Evija Nwaneri, Ilze Ceiča, Marita Danne, Venēra Vilovska. Pieaicinātā biedre –Ilze Tropa.

Apskati arī citus rakstus par sekojošajām tēmām: