Emigrācija

travel

Aija Lulle: Emigrācija nav izsāpēta

Skaidrs, ka emigrācija nav izsāpēta, tā ir samilzusi vāts, kas pati par sevi nesadzīs.

lidene

No Latvijas gadā izbraukušo skaits joprojām ap 20 000

Tautsaimniecības analīzes departamenta vadītāja Inta Vasaraudze: situācijā, kad cilvēki turpina aizbraukt, uz izbraukušo skaita stabilizāciju nav pamata raudzīties pozitīvi.